Audio Based Classification Over Musical Production Period: A Study On Musics Of Barış Manço And His Contemporaries

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Köktürk, Metehan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
This thesis will be focused on an audio classification implementation over musical production periods based on the low-level audio features that are extracted from the musical works which can be considered under the umbrella term Anatolian Rock or so called Turkish Psychedelic Rock. This approach is derived from the idea that the technological opportunities and resources has an effect on the characteristic and the output quality of produced music. This phenomenon can be observed on the sound of the music over decades. Calculated with a sufficient precision, informatical outputs of a classification based on production period will have an importance and influence forevaluating today's music production quality and aesthetics. The audio collection is gathered from the musical works of Barış Manço, who is one of the most influential figures in music history of Turkey, and his contemporary artists who are as valuable as himself.
Bu tez, Anadolu Rock ya da Türk Psychedelic Rock adı altında düşünülen müzik eserlerinden elde edilen düşük seviyeli ses özelliklerine dayanan, müzik üretim dönemlerine göre bir ses sınıflandırma uygulamasına odaklanacaktır. Bu yaklaşım, teknolojik imkan ve kaynakların üretilen müziğin karakteristiği ve çıktı kalitesi üzerinde etkili olduğu fikrinden türetilmiştir. Bu fenomen, belli dönemlere ait müziğin duyumu üzerinde gözlemlenebilir. Yeterli bir hassasiyetle hesaplandığında, üretim sürecine dayalı bir sınıflandırmanın bilişimsel çıktıları, günümüzün müzik yapım kalitesinin ve estetiğinin değerlendirilmesinde de önemli ve etkili olacaktır. Ses koleksiyonu, Türkiye'nin müzik tarihinin en etkili figürlerinden biri olan Barış Manço'nun ve yine onun kadar değerli olan çağdaşlarının müziklerinden toplanmıştır. Çeşitli ses özelliği çıkarma araçları arasından Essentia kütüphanesi, koleksiyondan ses niteliklerini çıkarmak üzere seçilmiştir.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Music, Müzik
Alıntı