Farklı Bentonit Tipleri İle Stiren Bütil Akrilat Esaslı Nanokompozitlerin Üretimi Ve Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-05
Yazarlar
Güven, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada başlıca dış cephe boyalarında bağlayıcı olarak kullanılan stiren bütil akrilat kopolimer matrisi içinde mekanik karıştırma yöntemiyle farklı bentonit türleri dağıtılarak kil katkılı nanokompozit üretimi gerçekleştirilmiş ve tabakalar arası mesafe ve şişme özellikleri dikkate alınarak üç bentonit türü (Na, Na-Ca ve Ca) denenmiştir. Ardından da üretilen nanokompozitlerin mekanik ve ısıl özellikleri incelenmiştir. Elde edilen nanokompozitlerin ısıl davranışı DSC (Diferansiyel taramalı kalorimetri) ile belirlenmiş olup lateks matris içerisinde yer alan bentonitin tabakalar arasındaki açılma mesafeleri ise XRD (X-Ray Difraksiyon) analizleri ile takip edilmiştir. Elde edilen filmler için gerçekleştirilen analizler neticesinde dış cephe boyalarında bağlayıcı olarak kullanılan stiren bütil akrilat kopolimeri/bentonit nanokompozitlerinin üretim parametreleri optimize edilmiştir.
The objective of this study is to produce a nanocomposite based on styren butyl acrylate which is generally used as a binder in exterior paints with bentonite additive by distributing bentonite into the polymer matrix. Styren butile acrylate is used as a binder material for exterior paint. Bentonites with different swelling properties (Na, Na-Ca and Ca bentonites) are mixed with the polymer. After that, mechanical and thermal properties of these produced nanocomposites will be investigated. The thermal characteristics will be studied with DSC (Differential Scanning Calorimetry) and the basal spacings of bentonite in nanocomposites will be investigated by XRD (X-ray diffraction) analysis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Nanokompozit, Bentonit, Nanocomposite, Bentonite
Alıntı