Salda Gölü Hidromanyezit Cevherinin Flotasyon Özelliklerinin Tespiti

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Fırat, Cihat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde alev geciktiricilerin malzemelerde bir katkı maddesi olarak kullanılması önem kazanmıştır. Her türlü eşya üretiminde kullanılan polimerlere katılan alev geciktiricilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu ürünler, yapı malzemeleri, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, taşıtlar gibi pek çok sektörde kullanılmaktadır. Hidromanyezit, magnezyum içerikli bir mineral esaslı bir alev geciktirici katkı maddesidir. Brusit esaslı ürünlerde olduğu gibi, bu grup da alev geciktirici pazarına 1980’li yılların sonunda girmiştir. Hidromanyezit, dünyada hem doğal olarak üretilebildiği gibi (Salda Gölü, Türkiye) sentetik olarak da üretilebilmektedir. Ancak sentetik olarak üretilen hidromanyezite göre, doğal üretim çok daha ekonomiktir. Hidromanyezit kullanım alanları göz önüne alındığında yeni gelişen önemli bir hammaddedir. Kullanım alanlarının başında kaplama malzemesi, yanmaz elbise, fiber optik, elektrik kablosu, yangın söndürücü gelmektedir. Ülkemiz doğal hidromanyezit varlığı bakımından oldukça şanslı olup, bulunan rezervler, bilinen klasik cevher hazırlama yöntemleri ile rahatlıkla zenginleştirilebilecek düzeydedir. Hidromanyezit doğada ultramafiklerin ayrışım kayacı olan serpantinlerle birlikte bulunur. Bu iki mineralin birbirinden ayrılmasında; iri boyutlarda manyetik ayırma, ince boyutlarda ise flotasyon ile zenginleştirme yöntemi uygulanabilir. Bu tez çalışması kapsamında ince boyutta zenginleştirilebilen hidromanyezit cevherlerinin flotasyon özellikleri tesbit edilerek, flotasyon yöntemiyle satılabilir bir konsantre eldesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bunun için ilk olarak Salda Gölü hidromanyezit cevheri üzerinde elektrokinetik potansiyel ölçümler gerçekleştirilmiştir. Daha sonra elde edilen veriler ışığı altında mikro flotasyon deneyleri yapılmıştır. Kullanılan reaktiflerin hidromanyezit üzerindeki adsorblanma davranışını görebilmek için infrared spektroskopi (FTIR) ölçümleri yapılmış, en son olarak mikro flotasyon deneylerinde tespit edilen optimum koşullara göre belirlenen şartlarda klasik flotasyon deneyleri yapılmıştır.
Flame retardant materials, as an additive matter has become important for present. The number of flame retardants which are used in polymers that are used for producing objects has been increasing day by day. These products are used for several sectors such as building materials, electrical and electronical equipments, and vehicles. Hydromagnesite is a flame retardant material which consist of magnesium. As brucite based material, this group entered the flame retardant market at the end of 1980’s. The importance of this mineral has increased comparing with the other synthetic additive materials. Hydromagnesite can be produced both naturally (Salda Lake, Turkey) and artificially. However, natural production is more economic compared with the artificial one. Hydromagnesite is a new and important raw material when it thinks together with the usage areas. The most important usage areas are covering material, nonflammable cloth, fibre optic, electric wire, and fire extinguisher. Our country seems to be lucky about the occurrence of natural hydromagnesite and reserves can be processed by using conventional mineral processing techniques. Hydromagnesite is found in nature with serpentine, which is the decomposition rock of ultramafic. Two kind of mineral processing techniques are used for separating these two minerals. The first one is magnetic separation for coarse sizes and the other is flotation for fine sizes. The aim of this thesis is the determination of the flotation properties of hydromagnesite minerals, which can be processed, in fine sizes. Furthermore, important researches are carried out in order to determine a saleable concentration. In order to achieve this aim, firstly, measurement of electrokinetic potential is carried out, then, micro flotation experiments are performed under this knowledge. In order to understand the adsorption behaviour of used reactive on hydromagnesite, infrared spectroscope measurement (FTIR) are carried out and lastly, conventional flotation experiments are made in optimum conditions which are derived from micro flotation experiments.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Hidromanyezit, Flotasyon, Zeta Potansiyel, Hydromagnesite, Flotation, Zeta Potential"
Alıntı