İşbirlikli Çeşitlemede FSK/PSK Modülasyonunun Kullanılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-26
Yazarlar
Çelik, Çilem Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, FSK/PSK modülasyonu ilk kez röleli ve kodlamalı kullanıcı işbirlikli çeşitlemeye uygulanmıştır.
In this thesis, FSK/PSK modulation has been applied in relay and coded user cooperative systems first time in literature.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Telsiz iletişim, FSK/PSK, İşbirlikli Çeşitleme, Wireless communication, FSK/PSK, cooperative diversity
Alıntı