Kurumsal Alanın Oluşumu Ve Değişiminde Mikro-makro Aktör Ve Yapıların Etkileşimi: Türkiye’deki Tam Teşekküllü Özel Hastaneler Alanı Örneği

dc.contributor.advisor Erçek, Mehmet tr_TR
dc.contributor.author Türkeli, Serkan tr_TR
dc.contributor.authorID 459380 tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-02-04 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-12T18:05:09Z
dc.date.available 2015-06-12T18:05:09Z
dc.date.issued 2013-02-22 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de faaliyet gösteren tam teşekküllü özel hastaneler örgütsel alanının oluşum dinamiklerini ortaya koymak ve devamında bu örgütsel alanda gerçekleşen değişim mekanizmalarını açıklamaktır. Sağlık reformları 1980’lerden günümüze en çok tartışılan, araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde sağlık sektöründe köklü reform girişimleri olmuştur. 2003 yılında Türkiye’de hükümet tarafından açıklanan ve sağlıkta dönüşüm olarak adlandırılan reform paketi, sağlık sektörünün sorunları ve çözüm önerileri konusunda kapsamlı bir tartışmaya yol açtı. Sağlıkta dönüşüm reformu eleştirilerinin önemli bir kısmı sağlık alanında etkili olan özelleştirme ve liberalleşme süreçleri ile ilgilidir. Bunun başlıca nedeni uzun süre devlet hizmeti olarak algılanan sağlık hizmetlerinin giderek artan oranda özel sektöre bırakılmasıdır. İşte bu eleştirilerin merkezinde yer alan tam teşekküllü özel hastane örgütsel alanının oluşumu ve değişimi mekanizmalarının anlaşılması bu noktada önem kazanmaktadır. Tüm dünyada etkisi görülen bu reform çalışmalarının temel amacı, sağlık sektöründe artan harcamaları kontrol altına almak ve sektörün verimliliğini artırmak olarak dile getirilmiştir. Benzer sorunların yaşanması nedeniyle birçok ülkede benzer içeriklere sahip reform programları uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri özel sağlık hizmetleri varlığını korumuştur. Küçük müessese yapısından tam teşekküllü özel hastane yapısına dönüşüm zamanla gerçekleşmiştir. 1989 yılında kurulan ilk tam teşekküllü özel hastane sonrasında devlet teşviklerinin önemli etkisi ile tam teşekküllü özel hastane örgütsel alanında faaliyet gösteren örgüt sayısı artmıştır. Tam teşekküllü özel hastane örgütsel alanının oluşum ve değişimini incelemek için yeni bir model ortaya konulmuştur. Bu model örgütsel öğrenme, kurumsal iş ve kurumsal girişimcilik birleştirilerek oluşturulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Main purpose of this study is to explore the formation dynamics of the private hospital organizational field, to further explain the evolution mechanisms taking place at the field level. Healthcare reforms have been noted one of the most hottest topics. Radical reforms have been attempted in the healthcare sector within this period. Main purposes of these reforms are generally keeping down the increasing expenses and improving the efficiency of healthcare sector. Similar reform programs have been applied in many countries due to similar problems. Reform package which has been declared by government in 2003, named “Transformation in Healthcare” has led to a widespread argument about the problems and solutions of the healthcare sector in Turkey. Since healthcare services perceived as a state provided service for long are transferred to private sector in an increasing trend, critics made on “Transformation in Healthcare” reform package are especially focused on privatization and liberalization processes in healthcare. In this regard, understanding the mechanisms of formation and evolution of private hospital organizational field is important. Private healthcare services exist since the foundation of Republic of Turkey. Transformation on the structure from the small firm to the organization has materialized over time. After the establishment of first private hospital in 1989, number of organizations performs in the private hospital organizational field increased concomitant to the significance of government supports. To explore the formation and evolution of the private hospital field a new framework has been developed by combining organizational learning theory, institutional work and, institutional entrepreneurship theory. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5024
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Örgütsel Değişim tr_TR
dc.subject kurumsal iş tr_TR
dc.subject kurumsal girişimcilik tr_TR
dc.subject örgüt kuramı tr_TR
dc.subject öğrenme tr_TR
dc.subject alan seviyesinde değişim tr_TR
dc.subject Organizational change en_US
dc.subject institutional work en_US
dc.subject institutional entrepreneurship en_US
dc.subject institutional theory en_US
dc.subject learning en_US
dc.subject field level change en_US
dc.title Kurumsal Alanın Oluşumu Ve Değişiminde Mikro-makro Aktör Ve Yapıların Etkileşimi: Türkiye’deki Tam Teşekküllü Özel Hastaneler Alanı Örneği tr_TR
dc.title.alternative Micro-macro Agents And Structure Interaction In Formation And Change Of An Institutional Field: Turkish Private Hospital Field en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13229.pdf
Boyut:
4.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama