(1-x)teo2+xcdcl2 (x=15,25,30) Camlarının Optik Özellikleri, Termal Ve Yapısal İncelenmesi

dc.contributor.advisor Öveçoğlu, Lütfi tr_TR
dc.contributor.author Aydemir, Hasan Gökhan tr_TR
dc.contributor.department Malzeme tr_TR
dc.contributor.department Materials en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-11T11:16:22Z
dc.date.available 2015-09-11T11:16:22Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Telürit camlar, düşük ergime sıcaklığı, düşük cam geçiş sıcaklığı, yüksek dielektrik sabiti, yüksek kırılma indisi, üçüncü derecede lineer olmayan hassassiyet ve iyi kızıl ötesi geçirgenlik gibi bazı fiziksel özelliklerinden dolayı, silikat ve borat camlarına kıyasla daha çok avantajlara sahiptirler ve birçok teknolojik uygulamalar için uygun malzemelerdir. Bunların yanında yakın ultraviole- orta kızılötesi bölgede yüksek geçirgenliğe sahiptirler. Bunalara ek olarak atmosferik neme karşı dirençli ve nadir toprak iyonları ile geniş konsantrasyonlarda matris içine katılabilirler. TeO2 esaslı camların ısıl,optik ve piziksel özellikleri ile ilgili birçok çalışmaya literatürde rastlanmaktadır ve saf TeO2 ve M2O-TeO2 (M=Cd, Li, Na, K, Rb and Cs) camları X-ışınları difrakrometresi, nötron difraktometresi, NMR, ZAFS ve Mösbauer spektroskobu theknikleri kullanılarak karacterize edilmişlerdir. Ama TeO2-CdCl2 cam sistemi kristal faz dizilimi ile ilgili hiçbir çalışmaya litaratüre rastlanmamaktadır ve de bu camları kristallenme kinetikleri ile ilgili hiçbir çalışmada litaratürde bulunmamaktadır. Bu çalışmada bu görevlerin hepsini belirlemek hedeflenmiştir. Bu çalışma (1-x) TeO2- x CdCl2 (x=0.3, 0.25, 0.15) sisteminin microyapısal karakteristiklerinin ve kristalin fazın kristallenme kinetiğinin belirlenmesine odaklanılmıştır. Üç farklı cam kompozisyonu, %70 mol TeO2 + %30 mol CdCl2 , %75 mol TeO2 + %25 mol CdCl2 , %85 mol TeO2 + %15 mol CdCl2 camları DTA, X-ışınları difraktometresi ve taramalı elektron mikroskobu kullanılarak araştırılmıştır. Ayrıca farklı ısıtma oranalarınadaki DTA analiz sonuçları kullanılarak aktivasyon enerjisi hesaplanılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In comprasion with silicate and borate glasses, tellurite glasses have more advantages as frequancy upconversion laser hosts due to thier physical properties such as low melting temperature, high dielektrik constant, high refractive index, large third order nonlinear susceptibility and better infared transmissivity. Furthermore, they present large transparency between the near ultraviolet to the middle infared region. İn addition they are resistant to atmospheric moisture and capable of incorporating large concentrations of rare earth ions such as Tm+3 into the matrix. Currently there exist a substantial amount of liteture which reported the thermal, optical and physical properties of TeO2 based glasses and regarding the structure of pure TeO2 and M2O-TeO2 (Which M=Cd, Li, Na, K, Rb and Cs) glasses characterized by using X-ray diffraction, neatron diffraction, NMR, ZAFS and Mösbauer spectroscopy techniques. However, no reported literature is avaliable on the formation of crystalline phases in TeO2-CdCl2 glass systems and thus no detailed studies related the crystallization kinetics have been conducted. The present study study aims to fulfill this task. The present study focuses on the microstructural characterization and the crystallization kinetics of the crytallizing phase in the (1-x) TeO2- x CdCl2 (x=0.3, 0.25, 0.15) binary system. Three different glass compositions, %70 mol TeO2 + %30 mol CdCl2 , %75 mol TeO2 + %25 mol CdCl2 , %85 mol TeO2 + %15 mol CdCl2 glasses, were invastigated using DTA, X-ray diffractometry and SEM techniques. Further, DTA analyses at different heating rates were used to determine the activation energy. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9237
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Termal analiz tr_TR
dc.subject optik analiz tr_TR
dc.subject yapısal incelemeler tr_TR
dc.subject telüryum camları tr_TR
dc.subject Thermal Analys en_US
dc.subject Optic Analys en_US
dc.subject Structure Analys and Tellurite Glasses. en_US
dc.title (1-x)teo2+xcdcl2 (x=15,25,30) Camlarının Optik Özellikleri, Termal Ve Yapısal İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Optic Properties, Thermal And Structure Analys Of (1-x)teo2+xcdcl2 (x=15,25,30) Glasses en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
1556.pdf
Boyut:
2.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama