Yüzeyine Dik Kuvvet Etkiyen Dönen Diskin Titreşimleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Tufekci, Mertol
Koç, Hilal
Oldaç, Olcay
Tüfekci, Ekrem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Dönen diskler sıkça karşılaşılan mühendislik problemlerindendir. Uygulama alanları olarak dönen makinalar, taşlama makinası, çarklar ve hard disk gibi örnekler verilebilir. Dönmenin mekanik özelliklere etkisi önemlidir bu nedenle bu etkilerin hesaba katılması, sistemin mekanik davranışının doğru analiz edilmesi ve doğru öngörüler yapılması açısından gereklidir. Bu çalışmada, disk, ince plak olarak modellenmiştir ve zorlanmış titreşim karakteristikleri Galerkin yöntemiyle analiz edilmiştir. Disklerin üzerine konumu sabit ve dik bir kuvvet etkimektedir. Bu kuvvet titreşimi tahrik etmektedir. Hareket denklemleri, güç spektral yoğunluğu ve Campbell diyagramları çalışmanın içinde yer almaktadır.
Rotating disks are frequently used applications of engineering problems. They are used in rotating machinery, turbines, grinding wheels, gears, hard disk drives etc. The rotation has a significant impact on the mechanical properties of rotating disks so the effects of rotation must be included into calculations in order to make more accurate predictions on mechanical characteristics of rotating disks. In this study, disks are modelled as thin plates and Galerkin approach is used to analyze forced vibration characteristics of rotating disks that have perpendicular spacefixed force affecting on them. The force creates the excitation. The power spectrum and Campbell diagrams are plotted following the differential equations of motion that are solved by suggested Galerkin shape functions.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı