Genelleştirilmiş Ters Yapay Açıklık Radarı (ısar) İle Hareketli Bir Geminin Görüntülenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-29
Yazarlar
Ünal, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışmamızda denizde düz hareket eden bir geminin görüntülenmesine ait çalışmalar ve kendi merkezi etrafında dönme hareketi yapan bir hedefin görüntülenmesine ait çalışmalardan yararlanılarak denizde hareket eden bir geminin görüntülenmesi amaçlanmaktadır. SAR (Sentetik Açıklık Radarı) taşıyan bir uçakla denizdeki bir geminin tespitine yönelik simülasyon çalışması yapılmıştır. Hem gemi hem radar hareketli olduğu için genelleştirilmiş ISAR (Ters Sentetik Açıklık Radarı) çalışması olmaktadır. Buradaki ISAR radar Doppler bilgisi kullanmaktadır. Doppler bilgisi elde edebilmek için Fourier dönüşümlerinden yararlanılmıştır. Fourier dönüşümüyle Doppler bilgisi elde ederken Doppler frekansı zamana gore değişiyor ise Doppler spektrum tam doğru elde edilmez ve bulanık hedef görüntüsü oluşur. Çalışmamızda geminin rotasyon açısı zamana bağlı olduğu için Doppler frekansı zamana bağlı olur ve MATLAB yazılım sonucunda Fourier dönüşümleriyle menzil Doppler düzleminde elde edilecek gemi görüntüsü çok kaliteli olmaz. Daha iyi sonuçlar elde etmek için hareket telafi adımlarından da yararlanılarak görüntü kalitesi iyileştirilmeye çalışılmıştır.
In this work, it is purposed that to obtain ISAR image of a target which has a complex motion such as maneuvering in sea with the help of works about a target movig smoothly in sea and a target which is maneuvering. A simulation is performed about detecting a target moving on sea by a SAR (Synthetic Aperture Radar) carrier. This work is a generalized ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar) process because both of the target and the radar are moving. Here, the ISAR uses Doppler information. To obtain Doppler information, Fourier transforms are used. While obtaining Doppler information by the help of Fourier transforms, if the Doppler frequency is changing according to time, Doppler spectrum can not be obtained clearly and blurred target image is obtained. In this work, Doppler frequency changes according to time since the rotation angle of the target changes according to time and as a result of MATLAB work, the image obtained with the help of Fourier transforms on the range Doppler plane is not very clear. To obtain better results, image quality was tried to be improved by utilizing motion compensation techniques.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Radar, SAR, ISAR, Doppler, Radar, SAR, ISAR, Doppler
Alıntı