Eşli Alım Satım Yöntemleri Ve Genelleştirilmiş Moment Yaklaştırımı İle Vasıcek Modelinin Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Baronyan, Sayad R.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Enstitüsü
Institute of Informatics
Özet
Piyasada alınıp satılan varlıkların fiyatlanması zor ve her zaman başarı ile sonuçlanmayan bir süreçtir. Eşli Alım Satım yöntemi; benzer özellikler içeren varlıkların göreceli fiyatlama fikrinden de yola çıkarak, aynı fiyata sahip olması gerektiğini önkoşul olarak kabul eder. Çalışmada en iyi çiftleri Genişletilmiş Dickey Fuller Test, ve Granger Causality Sıralama yöntemlerini kullanarak seçtikten sonra, ortalamaya geri dönüş özelliği içeren Vasicek Modeli'ni kullanarak alım satım yöntemi geliştirilmiştir. Vasicek Model parametreleri Genelleştirilmiş Moment Yaklaştırımı ile bulunmuştur.
The valuation problem of the securities in the marketplace is a very hard process and it is not always accurate. Pairs trading comes with the idea, relative pricing, which if two securities have similar characteristics, they should have the same price. In our work, we firstly find the best pair of assets using the Augmented Dickey Fuller Test and Granger Causality sort method. We then use Vasicek Model, which is a mean reverting model, to construct our trading algorithm. We use GMM optimization to compute the optimal model parameters K*, theta, sigma* of the Vasicek model.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Ensititüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2009
Anahtar kelimeler
Arbitraj, Ekonometri, Matematik, İstatistik, Pairs trading, Arbitrage, Econometrics, Mathematics, Statistics
Alıntı