İstanbul Bogazı İçin Nükleer Teknikle Yüzey Tuzluluk Tayini , Yeni Bir Analitik Model Ve İrdelenmesi

dc.contributor.advisor Tuğrul, Beril tr_TR
dc.contributor.author Karaaslan, Serife İpek tr_TR
dc.contributor.authorID 183112 tr_TR
dc.contributor.department Nükleer Araştırmalar tr_TR
dc.contributor.department Nuclear Studies en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-27T12:25:51Z
dc.date.available 2017-01-27T12:25:51Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, stanbul Boğazı'nın yüzey tuzluluk değerleri farklı lokasyon ve mevsimlerde nötron aktivasyon analiziyle tayin edilmiştir. Literatürde, nötron aktivasyon analiziyle tuzluluk tayinine ilişkin bir yayına rastlanmamıştır. Nötron aktivasyon analizi tuzluluk sonuçlarını kıyaslamak için konvansiyonel bir teknik olan uçurma yöntemi seçilmiştir. Nötron aktivasyon analizi tuzluluk sonuçlarının uçurma sonuçlarına yakınsadığı gösterilmiştir. Daha sonra deneysel sonuçlar kullanılarak bir analitik model oluşturulmuştur. Nötron aktivasyon analizi sonuçları kullanılarak yere ve zamana bağlı matematik model geliştirilmiştir. Bu yeni model, stanbul Boğazı'na özgü original parametreleri barındırmaktadır. Deneysel ve matematik model sonuçları FEMLAB 3.1 programında tek boyutlu difüzyon denkleminin çözülmesiyle oluşan simülasyon sonuçlarıyla kıyaslanmıştır. Deneysel ve teorik sonuçların iyi bir uyum içinde olduğu ortaya çıkmıştır. Böylelikle nötron aktivasyon analizi ile deniz suyu tuzluluk tayininin yapılabileceği ve önerilen analitik modelin güvenilirlikle kullanılabileceği gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: stanbul Boğazı, Tuzluluk, Na-24, Uçurma Yöntemi, Nötron Aktivasyon Analizi Bilim Dalı Sayısal Kodu: 622.02.01 tr_TR
dc.description.abstract In this study, surface salinity values along Bosphorous at different periods of time and locations have been determined with neutron activation analysis. In the literature, there is no paper showing that neutron activation analysis has been used for salinity determination. In order to compare the results of the neutron activation analysis, with those of the evaporation, the oldest method of salinity determination, has been chosen. Neutron actiation analysis salinity results showed a good approximation with those of the evaporation. Moreover, experimental results have been used to form an analytical model. Using the neutron activation analysis values, a mathematical model which depends on distance and time has been evaluated. The mathematical equation carries the parameters originally pertaining to Bosphorous. The experimental and mathematical model results have been compared with those of the simulation obtained by FEMLAB 3.1 solving the one dimensional diffusion equation. Experimental and theoretical results turned out to have good accuracy. It is also concluded that neutron activation analysis can be used to determine the salinity and mathematical model as well, in relevance. Keywords: Bosphorous, Salinity, Na-24, Evaporation Method, Neutron Activation Analysis Science Code: 622.02.01 en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree Ph.D. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12914
dc.publisher Enerji Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Energy Institute en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Su tuzluluğu tr_TR
dc.subject İstanbul Boğazı (Türkiye) tr_TR
dc.subject Water salinization en_US
dc.subject Bosporus (Turkey) en_US
dc.title İstanbul Bogazı İçin Nükleer Teknikle Yüzey Tuzluluk Tayini , Yeni Bir Analitik Model Ve İrdelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Surface Salinity Determination For The Bosphorus With A Nuclear Technique, A New Analytical Model And Evaluation en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
000119093001.pdf
Boyut:
3.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama