Katı Atık Düzenli Depolama Sahaları Sızıntı Suyu Özelliklerinin Değişimini İfade Eden Bir Matematiksel Model

dc.contributor.advisor Akça, Lütfi tr_TR
dc.contributor.author Küçükgül, Orhan tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-17T13:48:37Z
dc.date.available 2015-12-17T13:48:37Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Sızıntı suyu modellemesi katı fazdan sıvı faza geçişteki kütle değişimi ve kirletici bozunmalarını anlama konusunda yardımcı olur. Yapılan modelleme çalışmasında deney düzeneği Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda kurulmuştur ve sadece evsel nitelikli katı atıklar alınmıştır. Bu arada sahaya dökülen çöplerin bileşiminin belirlenmesi için çalışmalar yapılmıştır. Bunun için değişik semtlerden farklı saatlerde gelen araçlardan çöp ayırımı ve elek analizleri yapılmıştır. Öncelikle depolama sahasından kaynaklanan sızıntı suyu miktarının belirlenmesi amacıyla, benzer özellikte fakat daha küçük ölçekte deponi sahası hazırlanmış ve yağışsız mevsimde sızıntı suları debisi ölçülmüştür. yaklaşık 512 günlük süre içerisinde her hafta sızıntı suyundan örnekler alınarak laboratuarda AKM, KOI, sülfat, kurşun, nikel, kadmiyum ve pH parametreleri ölçülmüştür. Bu matematiksel yaklaşımların sonuçları üzerinde çalışılan Harmandalı Düzenli Depolama Sahasının yaz çöplerine ait deney verileri ile tam bir uyum göstermektedir. Uygulanan matematik modellerin deneysel çalışma sonuçları ile arasındaki ilişkinin derecesini tespit etmek için belli anlam seviyelerine göre korelasyon katsayıları testi ile uygunluk analizleri yapılmış ve istatistik analizler sonucunda hesaplanan değerler teorik değerlerin oldukça üzerinde çıkmıştır. Bu da yapılan matematik model ile deney sonuçları arasında oldukça yakın bir ilişki olduğunu göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract Leachate modeling, helps us to understand the mass change in the transition from solid phase to the liquid phase and degradation of pollutants. In this modeling study, experimental system was formed at Harmandalı Sanitary Landfill Area where only domestic solid wastes are deposited. At the same time, studies were continued to determine the composition of the wastes disposed at this area. At first, in order to determine the leachate quantity produced from the landfill area, a smaller landfill site with similar properties was prepared and leachate quantities at dry seasons were measured. During 512 days, weekly leachate samples were taken and, in the laboratory SS, COD, sulfate, lead, nickel, cadmium and pH parameters were analyzed. Results of these mathematical approximations are in a complete harmony with the experimental data obtained from Harmandalı Sanitary Landfill in summer time. In order to determine the relationship between the applied mathematical models and experimental results, certain analyzes were done by correlation coefficient tests. As it can be seen, statistically calculated values are high above the theoretical values. This shows a close relation between the mathematical model and experimental results. Separately, the model was tested by using data from Bursa landfill area and it was observed that were in compliance with our results. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11637
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Düzenli depolama tr_TR
dc.subject sızıntı suyu tr_TR
dc.subject matematik modelleme tr_TR
dc.subject Landfills en_US
dc.subject leachate en_US
dc.subject mathematical modeling en_US
dc.subject inorganics en_US
dc.subject organics en_US
dc.subject heavy metals en_US
dc.title Katı Atık Düzenli Depolama Sahaları Sızıntı Suyu Özelliklerinin Değişimini İfade Eden Bir Matematiksel Model tr_TR
dc.title.alternative A Mathematical Model Which Determines Various Laechate Characterization In Sanitary Landfills en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1015.pdf
Boyut:
16.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama