Eş Kanallı Açısal Preslemenin (ekap) Deneysel İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gürbüz, Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, aşırı plastik şekil verme yöntemlerinden biri olan eş kanallı açısal presleme (EKAP) AA2024 alüminyum alaşımı için deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler sonrasında malzemenin mekanik karakteristikleri incelenmiş ve EKAP sonrası malzemenin sertlik ve dayanımında gözle görülür bir artış kaydedilmiştir. Bu sonuçlara ilaveten EKAP çalışma prensibi, EKAP rotaları ve EKAP sonrası mikro yapısal gelişim hakkında teorik bilgiler verilmiştir. Bununla birlikte kullanılan değişik EKAP yöntemlerine kısaca değinilmiş ve geleneksel EKAP kalıplarından farklı yeni bir kalıp dizaynı hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Deneyler sırasında elde edilen tecrübelerin ışığı altında, bundan sonraki deneysel çalışmalara ışık tutabilecek kalıpla ilgili önerilerde bulunulmuştur.
In this study, as one of the severe plastic deformation processes, equal channel angular pressing (ECAP) is investigated by set of experiments by using AA2024 aluminum alloy. After experiments, mechanical characteristics are investigated and noted that there is a remarkable increase in hardness and the strength. In addition to these results, theoretical information is given about ECAP working principle, micro structural refinement by ECAP and ECAP routes Moreover, different ECAP methods are briefly explained and new ECAP die design is explained in detail. By means of the experience obtained during set of experiments, in order to be considered for future studies, some recommendations are given about the die design and the process.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
EKAP, AA2024, EKAP Kalıp Dizaynı, ECAP, AA2024, Severe Plastic Deformation, ECAP Die Design
Alıntı