Dinamik Yüker Altında Mühendislik Yapılarında Hasar Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-08-06
Yazarlar
Ayhan Tezer, Bahar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, iki temel inelastik davranışın, plastisite ve hasar mekanizmalarının çift olarak çalıştığı bir fenomenolojik bünye modeli sunuyoruz. Bu model, tekrarlı yükleme uygulamaları için olan çalışmaları hedef almaktadır. Böylece, plastisite veya hasar davranışı için, hem izotropik hem doğrusal kinematik pekleşme etkileri dikkate alınır. Modelin ana avantajı, elastik olmayan mekanizmaları tarif etmek için plastikleşme davranışına karşı hasar ölçütlerinin bağımsız olarak kullanılmasıdır. Diğer bir avantajı, her eleman için hibrid gerilme varyasyonel hesaplamalar çerçevesinde elde edilen, gerilmelerin ve iç değişkenlerin doğru ve etkili hesaplanması ile sonuçlanan bu modelin sayısal uygulaması ile ilgilidir. Çeşitli örnekler tekrarlı yükleme için önerilen formülasyonun doğruluğu ve verimliliğini teyit etmek amacıyla sunulmaktadır.
In this work we present a phenomenological constitutive model which is capable of coupling two basic inelastic behavior mechanisms,plasticity and damage. The model is targeting cyclic loading applications. Thus, in either plasticity or damage part, bothisotropic and linear kinematic hardening effects are taken into account. The main advantage of the model is the use of independent plasticity versus damage criteria for describing the inelastic mechanisms. Another advantage concerns the numerical implementation of such model provided in hybrid-stress variational framework, resulting with very enhanced accuracy and efficient computation of stress and internal variables in each element. Several illustrative examples are presented in order to confirm the accuracy and efficiency of the proposed formulation in application to cyclic loading.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
izotropik, kinematik pekleşme, hibrid-gerilme sonlu elemanlar modeli, : isotropic, kinematic hardening, hybrid-stress finite element model
Alıntı