G Tip Monopol Antenin Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kuru, Yasin Levent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Ensititüsü
Institute of Informatics
Özet
Bu tezde G-Tip yapıda olan monopol antenin parametreleri analiz edilmilştir. Anten bir kapalı uçlu kare tel döngüsü ve açık uçlu kare tel döngüsü ile oluşturulmuş, 50?' luk koaksiyel kablo ile beslenmiştir. Analiz edilen parametreler; kapalı uçlu kare tel döngüsünün tel kalınlık yarıçapı, açık uçlu kare tel döngüsünün tel kalınlık çapı, frekansa göre tel uzunluğu, L1'in ölçüsü ve antenin köşe açılarıdır. Bu parametreler Ansoft HFSS yazılımı kullanılarak antenin kazanç, bant genişliği ve ışıma diyagramı açısından analiz edilmiştir. Parametreler 1.1 GHz ve 5 GHz merkez frekansları için analiz edilmilştir. Sonuçlar göstermektedir ki önerilen anten 1.1 GHz ve 5 GHz de VSWR değeri 2 nin altında ışıma yapmakta, temel anten yapısı değiştirilmeden %60 bant genişiliğini sağlamaktadır. Son olarak sunulan anten için 2 boyutlu düzlemsel diziler incelenmiştir. Dizi bileşenleri arası uzaklık yarım dalga boyu seçildiğinde dizinin verdiği sonuçlar birçok uygulama için kabul edilebilir durumdadır.
In this study, analyzing parameters of a monopole antenna with G type structure is proposed consisting of one closed rectangular wire loop and one open rectangular wire loop, fed by 50? coaxial cable. Parameters are; closed rectangular wire radius, open rectangular wire radius, length of wire respect to the frequency, length L1 and angles of corners. The software Ansoft HFSS is used to analyze parameters of antenna for gain, bandwith and radiation pattern. Parameters are tested for two central frequency; 1.1 GHz and 5 GHz. Results shows proposed antenna radiates at 1.1 GHz and 5 GHz with VSWR less than 2 and antenna has % 60 bandwith without changing basic structure. Last of all ; antenna arrays analyzed for proposed antenna with 2 dimension planar structure.Half wavelength distance between elements gives acceptable results for many applications.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı