Simetrik olmayan 3-fazlı dengesiz yüklü enerji sistemlerinde yük akışının yeni bir yaklaşımda analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
1991
Yazarlar
Yücel, Hakan Levent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1991
Anahtar kelimeler
Enerji sistemleri, Newton-Raphson Modeli, Üç fazlı yük analizi, Energy systems, Newton-Raphson model, Three phase load analysis
Alıntı