Bir Çimento Fabrikasının Üretim Hattının İncelenmesi, Elektrik Makinalarının Seçimi Ve Seçimindeki Kriterlerin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Esen, Ahu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışma bir çimento fabrikasının üretim hattının incelenmesi, kullanılan elektrik makinalarının seçimini ve seçimindeki kriterlerin belirlenmesini içerir. Üretimin tanıtılması, cihaz, motor seçimi ve hardware çalışmayı kapsayan bu projenin, tüm aşamaları mühendislik açısından özel uzmanlık gerektirmektedir. Projelendirilmesi yapılacak olan üretim sistemi bölümlere ayrılmıştır. Her bölüm cihaz bakımından ayrıntılı olarak incelenmiş, üretimde kullanılan motorların seçimi için denklemler açıklanmıştır. Sistemde büyük güçlerde bilezikli asenkron motor, orta ve küçük güçlerde kısa devre kafesli asenkron motor, doğru akım motoru, özel olarak da çift statorlu ayarlanabilir momentli tahrik motoru ve sektor motor kullanılır. Sisteme ait motor listesi hazırlanmıştır. Bu motorların tipleri ve güçleri tespit edilip motor işletmesine ait projeler yapılmıştır. Bu sentez çalışmasında üretim sistemlerinde yüksek ürün kalitesi, düşük maliyet, endüstride rekabet şartlarının gerçekleşmesi için üretim hattının ayrıntılı olarak bilinmesi ve doğru bir şekilde cihaz ve motor seçilmesi, standartlara uygun projelendirilmesi gerektiği savunulmuştur.
This study covers examining of a cement factory process, determinating of the electrical machines which are used in the process and description criteria on selection of motors. From the point of engineering; this project, which involves description of process, motor, equipment selection and hardware study, requires special expertisement. All studies must be done with big attention because a little mistake or a little carelessness can cause serious dangers. The process system is divided into sections. Every section is studied in details according to equipments. Also equations for motor selection are explained. In the process for high power slipring asynchronous motor, for low and medium power squirrel cage asynchronous motor, direct current motor, for the special conditions double stator adjustable torque drive motor and sector motor are used. The lists of motors which belong to the process system is prepared. These motors types and drive powers, voltages are calculated. Projects that belonged to the operation of motors are done. In this synthesis study, it is defended that in a process, for a high quality production, low costs and the competitive conditions in industry; the production line has to be known in details and determination of electrical equipment’s, motors must be correctly and experimentally and has to be projected in standards.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Çimento Üretimi, Elektrik Makinaları, Motor Gücü, Proje, Cement Process, Electrical Machines, Motor Power, Project
Alıntı