Paketlenmiş Gözenekli Bir Yatakta Duyulur Isıl Enerji Depolamanın Sayısal Olarak İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017-07-07
Yazarlar
Erkınacı, Tayfun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Isıl enerji duyulur ısı, gizli ısı ve kimyasal enerji olarak termal enerji depolama sistemlerinde (TES) depolanabilmektedir. Duyulur ısı formunda enerji depolamada enerji malzemenin fazında değişiklik olmadan katı ve sıvı ısıtılarak ve soğutularak depolanabilir ve sistemden çekilebilir. Paketlenmiş yatakta duyulur ısıl enerji depolama sistemleri, paketlenmiş katı malzeme ve boşluktaki akışkandan oluşmaktadır. Enerji gözenekli ortamda depolanmaktadır. Gözenekli ortamın türü ve gözeneklilik değeri paketlenmiş yatak ısıl enerji depolama sistemleri için çok önemlidir. Bu tez çalışmasında paketlenmiş yatakta duyulur ısıl enerji depolama sistemi sayısal olarak analiz edilmiştir. Paketlenmiş yatak teknolojisinin kullanıldığı gözenekli ortam, ısı transferi akışkanı olarak havadan ve ısıl enerji depolama malzemesi olarak çelik, cordierite ve kaya parçasından oluşan bilyelerden oluşmaktadır. Bu malzemeler yüksek sıcaklıkta ısıl depolama için uygundur. Korunum denklemleri ANSYS Fluent programı kullanılarak çözülmüştür. Gözenekli ortamda ısı transferi için ısıl dengede olmayan sistem kullanılmıştır. Analizler zamana bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. Akışkanın ısıl fiziksel özellikleri sıcaklığa bağlı değişirken, katının ısıl fiziksel özellikleri sabit kabul edilmiştir. Sonuçlarda çeşitli malzemelerin, debinin ve gözenekliliğin depolanan enerji miktarı ve depolama süresine üzerindeki etkisi verilmiştir.
Thermal energy is stored as sensible heat, latent heat or chemical energy in thermal energy storage systems (TES). Energy is stored or extracted by heating or cooling a liquid or a solid without phase changing in a sensible heat storage system. TES in packed beds is used for efficient implementation of concentrated solar power. A sensible TES sysytem consists of packed solid material and fluid in voids. The type of porous medium and porosity are important for these systems. A sensible TES system is numerically investigated in this study. The system has air as heat transfer fluid and solid spheres as thermal storage material. Steel, cordierite and rock spheres are used as solid part of porous medium. These materials are convenient for thermal energy storage at high temperature. The governing equations are solved by using ANSYS fluent software. The local thermal non-equilibrium model is used in the porous medium. The problem is analyzed in transient time. The fluid thermo-physical properties are temperature dependent, the solid's properties assumed as constant. The results showed that the kind of material, the porosity of the packed bed, and the mass flow rate effect on the thermal energy storage and the storage time.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2017
Anahtar kelimeler
Isı analizi, Isı depolama, Sayısal akışkanlar dinamiği, Termal analiz, Termal enerji, Termodinamik analiz, Heat analysis, Heat storage, Computational fluids dynamic, Thermal analysis, Thermal energy; Thermodynamic analysis
Alıntı