Alumina Ve Silisyum Karbür’ün Mukavemet Özellikleri Üzerine Üretim Şartları Ve Bileşimin Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yıldırım, İsmail
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Al2O3 ve farklı içerikte SiC karışımlar hazırlanmış, tek yönlü ve soğuk izostatik presleme tekniği ile preslenmişlerdir. Şekillendirilen numunelerin yaş yoğunlukları tespit edilmiş, piroliz işlemi silisyum karbür numunelerde sinterleme öncesi ara işlem olarak kullanılmıştır. Numuneler, katı - katı ve katı - sıvı difüzyonu tekniği ile açık atmosfer ve argon gaz atmosferinde farklı sıcaklık ve sürelerde sinterlenerek üretilmişlerdir. Elde edilen numunelerin sinterleme sonrasında sahip oldukları, porozite, yoğunluk, sinterleme küçülmesi, sertlik, iki eksenli eğilme mukavemeti, kırılma tokluğu ve adezif aşınma mukavemeti özellikleri incelenmiş, X-Işınları ve Scanning Elektron Mikroskobuyla, faz ve içyapı analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçların literatürde verilen değerlerle uyum içinde olduğu belirlenmiştir.
In this study, Al2O3 and different SiC compositions are pressed using by uni-axiaaly and cold isostaticall pressing techniques. Green density has been observed for the preessed sample and pyrolysing process has been used before sintering. Solid state and liquid phase sintering teqniques have been used for the sinterings. Temperature and time are used as sintering parameters. Density, porosity, sintering sintering shrinkage, hardness, biaxial flexural strength, indentation fracture toughness and adhesive wear properties have been searched. XRD and Scanning Electron Microscopic analyses have been carried out. The investigated results have been observed in a good haramony compared to literatur survey.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Alumina, Silisyum Karbür, Sinterleme, İki Eksenli Eğilme Mukavemeti, Alumina, Silicon Carbide, Sintering, Biaxial Flexural Strength.
Alıntı