Düşük ve orta hızlı gemilerin dalga direnci karakteristiğinin belirlenmesi için bir yaklaşım yöntemi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Okan, Zeynep Ece
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalısmada, gemi dalga direncinin gemi yüzeyine dağıtılmıs Kelvin kaynaklarından yararlanarak hesaplanması anlatılmaktadır. Kelvin Kaynaklarının entegrasyonu için çok daha basit bir hesap yöntemi kullanılmıstır. Ayrıca direnç hesabı için basınç entegrasyonu yanı sıra momentum korunumu ile de hesap yapılması ve alınan sonuçların karsılastırılması öngörülmüstür. Bu amaçla bir bilgisayar programı gelistirilmis ve bazı gemi formlarının direç hesabı yapılarak elde edilen sonuçlar model deney sonuçlarıyla karsılastırılmıstır. Sonuçlarda hesaplanan dalga direnci eğrisinin model deney sonuçlarından olusturulan eğrinin karakteriyle uyumlu olduğu görülmüstür. Bu sebeple dizaynerin olusturduğu formun direnç karakteristiğini görmesi ve formu hakkında fikir sahibi olabilmesi açısından program tatmin edici sonuçlar vermektedir. Fakat güç hesabına geçilmesi için yeterli uyum yoktur.
In this study, the aim is to calculate the wave resistance by using Kelvin source and with a simpler entegration method to give the designer an idea of the resistance of the hull form developed. A computer program is developed by using a simple entegration method and wave resistance is calculated by using pressure integration and wave cut methods. The results are compared with the model test results. As a conclusion it is found out that the wave resistance results catch the characteristic of the curve of model test results. But for accurancy of the numerical results it is not suitable to use the results for power calculations
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Dalga direnci, Wave resistance
Alıntı