Semi-riemannian manifoldların eğrilik koşulları

dc.contributor.advisor Şentürk, Zerrin
dc.contributor.author Tuna, İncihan
dc.contributor.authorID 151378
dc.contributor.department Mathematics Engineering en_US
dc.date.accessioned 2023-03-03T13:04:13Z
dc.date.available 2023-03-03T13:04:13Z
dc.date.issued 2004
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında, bazı psödosimetri koşullarını gerçekleyen 4-boyutlu semi-Riemann manifoldunun eğrilik özellikleri sunulmuştur. Patterson'un Eğrilik Özdeşliği kullanılarak Q(S, C) = 0 koşulunu sağlayan 4-boyutlu semi-Riemann manifoldunun semisimetrik olduğu ispatlanmıştır. Ayrıca, RC = L Q(S, C) (1) koşulunu ve bazı ilave eğrilik özellikleri sağlayan 4-boyutlu semi-Riemann manifoldunun üzerinde Ls = k/12 bulunmuş ve Ricci-psödosimetrik olduğu ispatlanmıştır. L sıfirdan farklı olmak üzere (1) eşitliğini gerçekleyen 4-boyutlu bir semi-Riemann manifoldunun psödosimetrik olduğu, skaler eğriliği k 'nın sıfırdan farklı olduğu, a, sıfırdan farklı bir kovaryant vektör ve C Weyl konfonn eğrilik operatörü olmak üzere ç a(X)C (Y, Z) = 0 toplamının gerçeklendiği ve bu X,Y,Z durumda L nin 1/3 'e eşit olduğu ispatlanmıştır. Bu özellikleri gerçekleyen bir manifold örneği sunulmuştur. Ayrıca, Ricci-psödosimetri ve psödosimetrinin denkliği gösterilmiştir. Bu durumda R-R-Q(S,R) = LıQ(g,C) (2) koşulunu gerçekleyen, boyutu 3 den büyük olan Ricci-psödosimetrik manifoldlann eğrilik özellikleri irdelenmiştir. Son olarak, Ls=(K/n)L veL=l/(n-l) (3) ise, gözönüne alman koşullar özel hale kısıtlanmıştır. (1), (2) ve (3) koşullarım sağlayan Ricci-psödosimetrik manifoldlann psödosimetrik olduğu ispatlanmış ve bu durumda Lr, Lı ve L tammlanmıştır. Bu özelliklerin gerçeklenmesi halinde L fonksiyonun l/(n-l) 'e eşit olduğu bulunmuş ve böyle bir manifoldun psödosimetrik olduğu ispatlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, the curvature properties of 4-dimensional semi-Riemannian manifolds satisfying some conditions of pseudosymmetry type are presented. Applying the Patterson's curvature identity to 4-dimensional semi-Riemannian manifolds with vanishing tensor field Q(S, C), it is proved that every such manifold is semisymmetric. It is also proved that the 4-dimensional semi-Riemannian manifolds satisfying the condition R-C = LQ(S,C) (1) and some additional curvature properties are Ricci-pseudosymmetric with a linear function Ls = k/12. It is proved that if the above condition is fulfilled for a 4- dimensional semi-Riemannian manifold with non-zero associated function L, then it is pseudosymmetric, its scalar curvature k does not vanish, a cyclic sum for a certain non-zero covector a at x and the Weyl conformal curvature operator C, ç aÇK)C (Y, Z) = 0 is satisfied and the value of L must be equal to 1/3. We X.Y.Z describe an example of a manifold M having all these properties. Further the equivalence of Ricci-pseodosymmetry and pseudosymmetry is presented. We investigate the curvature properties of Ricci-pseudosymmetric manifold M, dim M > 4, satisfying the condition R-R-Q(S,R) = LiQ(g,C). (2) Finally, considerations are restricted to the special case when Ls = ( k /n)L and L = l/(n-l). (3) We prove that every Ricci-pseudosymmetric manifold satisfying (1), (2) and (3) must be also pseudosymmetric and define strictly Lr, Li and L. We find that the function L of every manifold with the properties mentioned above must be equal to l/(n-l). Moreover, if L = l/(n-l), such a manifold is pseudosymmetric. en_US
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/22367
dc.language.iso en
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Riemannian cokkatlılar tr_TR
dc.subject Riemannian manifolds en_US
dc.title Semi-riemannian manifoldların eğrilik koşulları
dc.title.alternative Curvature conditions on semi-riemannian manifolds
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
151378.pdf
Boyut:
1.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama