Ultrasonik Dezentegrasyon İle Anaerobik Çamur Stabilizasyon Veriminin İyileştirilmesi

dc.contributor.advisor Toraman, Rüya Taşlı tr_TR
dc.contributor.author Kurdoğlu, Ezgi tr_TR
dc.contributor.department Çevre Bilimleri ve Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Science and Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-02-21 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-09T13:19:38Z
dc.date.available 2015-04-09T13:19:38Z
dc.date.issued 2011-02-24 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı arıtma çamurlarına stabilizasyon öncesi dezentegrasyon işlemi uygulayarak stabilizasyon veriminin ve oluşacak biogaz miktarının arttırılmasıdır. Paşaköy biyolojik atıksu arıtma tesisi geridevir hattından alınan çamurda çeşitli dezentegrasyon işlemleri uygulanmıştır. KOİ, UAKM ve benzeri parametrelere bakılarak Çamur ve süpernetantın karakteri belirlenmiştir. Anaerobik çürütme testleri için 100 mL hacimde, %80 amplitütte 30 dakikalık sonikasyon süreli ultrasonik dezentegrasyon yöntemi seçilmiştir. İlk deneylerde anaerobik çürütme öncesi uygulanan ultrasonik dezentegrasyon yönteminin etkisini incelemek amacıyla dezentegre edilmiş çamur iki farklı F/M oranı için (0,5 ve 1), dezentegre edilmemiş çamurla 5 farklı yüzdede karıştırılmıştır (RUN I). Santrifüj sonrası çamur üst fazının sistemin başına geri devrettirilmesi durumunda olası etkisini görmek amacıyla, üst fazı değişik yüzdelerde (%10 - %50) santrifüşlenmiş çamur anaerobik çürütme işlemine sokulmuştur (RUN II). Deneysel çalışmanın ilk kısmında, stabilizasyon işlemi sonunda, F/M 1 ve F/M 0,5 oranı için, toplam gaz üretimi dezentegre olmamış çamura kıyasla dezentegre olmuş çamurda artmıştır. Deney sonuçlarına göre dezentegre olmuş çamurdaki uçucu katı madde azalma oranındaki fark F/M oranı arttıkça artar. Deneysel çalışmanın ikinci kısmında anaerobik stabilizasyon işlemi 4 faklı F/M (0,5, 1, 2 ve 5) oranı için tekrar edilmiştir. Ultrasonik dezentegrasyon işlemi anaerobik çürütme verimini iyileştirmiş ve KM ve UKM giderimini arttırmıştır. Benzer şekilde, anaerobik çamur çürütme işlemi sonunda dezentegre olmuş çamur için F/M oranının 0,5 den 5’e çıkarılmasıyla, oluşan metan gazı miktarının yükseldiği görülmüştür. Buna bağlı olarak anaerobik çamur çürütme işleminde daha yüksek F/M oranlarında çalışıldığında daha yüksek miktarlarda gaz elde edilebileceği sonucu çıkmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to increase the efficiency of anaerobic stabilization, produced biogas amount by implementing ultrasound sludge disintegration prior to the digestion. Various disintegration methods are applied to the RAS. For digestion tests ultrasound disintegration under the conditions of 100mL, 80% amplitude and 30minutes of duration is selected. The effect of ultrasound pretreatment before anaerobic digestion has been studied for F/M ratios of 0.5 and 1, and five different percentages of treated sludge mixed with un-treated sludge (RUNI) in the first experiments. Different percentages of centrifuged disintegrated sludge are subjected to digesters by discarding some part of the supernatant to represent the possible effect of returned supernatant to the beginning of the system. The discarded supernatant amounts are in the range of 10%-50% (RUNII). In the first experiments, the amount of biogas production of disintegrated sludge increases compared to un-treated sludge at F/M1 and F/M0.5 at the end of the anaerobic digestion period. VS reduction percentages of un-treated sludge and disintegrated sludge. According to the results as the F/M ratio increases the difference in VS reduction increases. In the second experiments, anaerobic digestion tests are duplicated for four different F/M ratios of 0.5, 1, 2 and 5. The ultrasonic pretreatment enhanced the digestibility resulting better removal of TS and VS. By increasing F/M from 0.5 to 5, the amount of methane gas of disintegrated sludge increases. The results also imply that higher F/M ratios should be applied to get higher gas productions from the anaerobic digestion applications. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/591
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject dezentegrasyon tr_TR
dc.subject anaerobik stabilizasyon tr_TR
dc.subject F/M oranı tr_TR
dc.subject disintegration en_US
dc.subject anaeobic stabilization en_US
dc.subject F/M ratio en_US
dc.title Ultrasonik Dezentegrasyon İle Anaerobik Çamur Stabilizasyon Veriminin İyileştirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Enhancement Of Anaerobic Sludge Stabilization Efficiency By Ultrasonic Disintegration en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11359.pdf
Boyut:
4.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama