Dünya Hurda Hareketleri Ve 2020 Türkiye Projeksiyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-18
Yazarlar
Albayrak, Birsen Atakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, lineer benzetme yoluyla, 2020 dünya hurda ihtiyacını tespit etmek icin geçmiş yıllardaki dünya demir çelik hareketleri kullanılmıştır. Dünya üzerindeki hareketlerin analiz edilmesinden sonra uluslar arası bazı varsayımlarda bulunarak, similasyon yöntemi ile 2020 yılındaki arz talep hesaplanmıştır. Ülkelerin gelişmeleri ise GDP tahminlerine göre hesaplanmıştır. Çalışmamın sonunda, ikame ürünlere ihtiyaç olduğunu ve bunlar hakkında bilgi aktarılmıştır.
In this study using the linear similation, We used past years world steel movements to make obvious screel scrap demand in the future . After analizing steel movements on the world, we accepted some international future expectations, and finally we calculated 2020 steel scrap suply and demand figures with similation technics. Growth of each country forecasted by using GDP growth rate. At end of my study we discovered that world need replacing product Steel scrap and we gave brief info about it.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Demir Çelik Hurdası, Demir Çelik Üretim Tesisleri, 2020 hurda demir analizi, Scrap, Steel mills, 2020 Steel scrap analysis
Alıntı