Kaolenin; Polimer Kullanımıyla, Uygun Fiziksel Özellikte Seramik Hammaddesi Haline Getirilebilirliğinin Araştırılması

dc.contributor.advisor Ateşok, Gündüz tr_TR
dc.contributor.author Eygi, Mustafa Salih tr_TR
dc.contributor.department Cevher Kömür Hazırlama ve Değerlendirme tr_TR
dc.contributor.department Coal and Mineral Processing en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-11T13:28:22Z
dc.date.available 2015-09-11T13:28:22Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Kaolenler seramik yapımında kullanılırken; saflığı, beyaz pişmesi, tane şekli ve boyut dağılımı gibi önemli fiziksel özelliklerinin yanı sıra mineralojik ve kimyasal kompozisyonları (yüksek Al2O3 içeriği) yönünden çoğu zaman aranılan kriterlere sahiplerdir. Ancak, düşük plastiklik ve yetersiz kuru mukavemetleri nedeniyle döküm şartını tam olarak yerine getiremedikleri için vitrifiye seramiklerinin yapımında sınırlı miktarlarda kullanılmaktadırlar. Bu nedenle, vitrifiye reçetelerinde ancak plastik özellik gösteren diğer kil grubu mineralleriyle karıştırılarak kullanılabilmektedir. Bu tez çalışması kapsamında; kaolenlerin, yetersiz olan fiziksel özelliklerinin polimerler yardımıyla geliştirilmesi amaçlanarak, dökümle şekillendirilerek pişirilen beyaz vitrifiye seramiklerinin yapımında daha fazla kullanılabilme olanakları araştırılmıştır. Deneysel çalışmalar, farklı bölgelerden temin edilen ESK-410 (Ukrayna), CC-31 (İngiltere) ve K-2 (Bulgaristan) ticari kodlu 3 farklı mineralojik bileşime sahip kaolen numuneleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu kaolenlerin döküm özellikleri üzerinde, benzer molekül ağırlıklarına (M.a) sahip G-6 (M.a:5000), SPC-7 (M.a:7000) ve NaPAA (M.a:5000) ticari kodlu 3 değişik anyonik sentetik polimer (polielektrolit) ve yaygın olarak bilinen ve kullanılan bir elektrolit olan Na2SiO3’ın etkisi incelenmiştir. Kaolenlerin döküm konsantrasyonu (pulpte katı oranı, PKO), elektrolit miktarı, döküm hızı (kalınlık alma), kuru mukavemet (kuru bağlama dayanımı, KBD), kuru ve pişme küçülmeleri ile yaşlanma ve tiksotropi gibi önemli döküm parametrelerindeki olası değişimleri gözleyebilmek için gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda; polielektrolitlerin Na2SiO3’e nazaran oldukça etkin sonuçlar verdiği saptanmıştır. Polielektrolit türü ve miktarına bağlı olarak kaolenlerin döküm konsantrasyonu ve kuru mukavemet değerleri önemli artışlar göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract Generally speaking, the physical properties of kaolins used in ceramics meet the desired criteria such as purity, fire-whiteness, particle shape and dimensional distribution, as well as their mineralogical and chemical composition (high content of Al2O3). However, they have limited uses in the manufacture of vitrified ceramics since they do not fully meet the casting requirements due to their low plasticity and insufficient dry strength. For these reasons, in vitrification they are mixed with other clay group minerals which possess plasticity. The goal of this thesis was to improve the inadequate physical properties of kaolins by using polymers to thus enable their utilization in manufacturing white vitrified ceramics obtained by casting and firing. The experiments were carried out by using commercially coded kaolins with three different mineralogic compositions obtained from various regions, such as ESK-410 (Ukraine), CC-31 (England) and K-2 (Bulgaria). The effects of three different commercial anionic synthetic polymers (polyelectrolytes) with similar molecular weights (M.a), G-6 (M.a 5000), SPC-7 (M.a 7000) and NaPAA (M.a 5000) and the effect of Na2SiO3 , a widely known and used electrolyte, on the casting properties of kaolins were investigated within the scope of this study. The studies carried out with the aim of observing possible changes in important casting parameters of kaolins, such as casting concentrations (pulp solid ratio, PSR), amount of electrolyte, casting rate (thickness determination), dry strength (dry modulus of rupture, DMR), dry and fired shrinkage, aging and thixotrophy, have indicated that polyelectrolytes are more effective than Na2SiO3. The casting concentrations and dry strength values of kaolins show marked increases depending on the kind and amount of polyelectrolyte used. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9340
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kaolen tr_TR
dc.subject Polimer (Polielektrolit) tr_TR
dc.subject Reoloji tr_TR
dc.subject Döküm Konsantrasyonu tr_TR
dc.subject Kuru Bağlama Dayanımı (Kuru Mukavemet) tr_TR
dc.subject Döküm Hızı tr_TR
dc.subject Kuru ve Pişme Küçülmesi. tr_TR
dc.subject Kaolin en_US
dc.subject Polymer (Polyelectrolyte) en_US
dc.subject Reology en_US
dc.subject Casting Concentration en_US
dc.subject Dry Modulus of Rupture (Dry Strength) en_US
dc.subject Casting Rate en_US
dc.subject Dry and Fired Shrinkage. en_US
dc.title Kaolenin; Polimer Kullanımıyla, Uygun Fiziksel Özellikte Seramik Hammaddesi Haline Getirilebilirliğinin Araştırılması tr_TR
dc.title.alternative An Investigation On Utilization Of A Polymer To Convert Kaolin To A Ceramics Raw Material With Appropriate Physical Properties en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2547.pdf
Boyut:
3.72 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama