The Use Of Turkish Music Elements Together With Heavy Metal Music: The Case Of Pentagram

dc.contributor.advisor Beşiroğlu, Şefika Şehvar tr_TR
dc.contributor.author Ayık, Ilgın tr_TR
dc.contributor.authorID 486138 tr_TR
dc.contributor.department Music en_US
dc.contributor.department Müzik tr_TR
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2020-01-07T13:54:39Z
dc.date.available 2020-01-07T13:54:39Z
dc.date.issued 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2012 en_US
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to analyze the use of Turkish music and heavy metal music elements in music of Pentagram. This analysis is carried out under four main models; use of the elements as themselves, use of the elements together, emulation of the elements and blending of the elements. As a result of this analysis, these two different genres' elements are found working harmoniously together in the works of the band and they form a new fusion sub-genre. These models in this analysis can be used not only for this specific genre but also in the analysis of other fusion sub-genres in music. en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı Pentagram grubu müziği özelinde Türk müziği ve heavy metal müziği ögelerinin beraber kullanımını analiz etmektir. Bu analiz dört ana model altında yapılmıştır; ögelerin kendi başlarına kullanımı, ögelerin beraber kullanımı, ögelerin öykünümü ve ögelerin kaynaşımı. Bu analiz sonucunda bu iki birbirine uzak türün birbiriyle uyum içinde yeni bir karma alt-tür oluşturduğu grubun eserlerinde görülmüştür. Kullanılan bu modeller ve alt başlıkları sadece bu müzik türü üzerinde değil, müzikteki diğer karma alt-türlerin analizinde yol gösterici olarak kullanılabilirler. tr_TR
dc.description.degree M.A tr_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/18180
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.subject Music en_US
dc.subject Ethnomusicology en_US
dc.subject Extreme metal music en_US
dc.subject Sorts of music en_US
dc.subject Populer music en_US
dc.subject Rock music en_US
dc.subject Turkish music en_US
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Etnomüzikoloji tr_TR
dc.subject Extrem metal müzik tr_TR
dc.subject Müzik türü tr_TR
dc.subject Popüler müzik tr_TR
dc.subject Rock müzik tr_TR
dc.subject Türk müziği tr_TR
dc.title The Use Of Turkish Music Elements Together With Heavy Metal Music: The Case Of Pentagram en_US
dc.title.alternative Türk Müziği Ögelerinin Heavy Metal Müziği İle Kullanımı: Pentagram Örneği tr_TR
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar