Dişli çark mekanizmalarında taksimat hatsının statik ve dinamik zorlanmaya etkileri

dc.contributor.advisor Yücenur, Sait
dc.contributor.author Aydeniz, Ali İmre
dc.contributor.authorID 101466
dc.contributor.department Makine Mühendisliği tr_TR
dc.date.accessioned 2023-03-16T06:03:41Z
dc.date.available 2023-03-16T06:03:41Z
dc.date.issued 2001
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description.abstract Yüksek hızlarda çalışan makinalara olan talebin artması, makinalarda kullanılan güç iletim sistemlerimden beklenen performansları da arttırmıştır. Bu sistemlerin en yaygını olan dişlilerde de durum aynıdır. Özellikle ağır şartlarda ya da yüksek hızda çalışan makinalarda kullanılan dişliler kritik bir işlemi yerine getirmektedirler. Bu nedenle bir dişli çiftinin performansının doğru olarak belirlenmesi hayati bir önem taşımaktadır. Dişlilerin modellenmesi üzerine çok sayıda çalışma yapılmış, özellikle bilgisayar teknolojisinin sağladığı olanakları da kullanarak pek çok model oluşturulmuştur. Çalışmamızda evolvent profilli, taksimat hatasına sahip düz alın dişlilerde statik ve dinamik yük dağılımının modellenmesi üzerinde çalışılmıştır. Çalışmaya 1996 yılında Yücenur ve Didari tarafından geliştirilen model temel alınmıştır. Model, daha önce birkaç araştırmacı tarafından modellerine katılmaya çalışılan uç teması durumunu içeren bir modeldir. Dişlilerin burulma titreşimlerine ek olarak millerin eğilme titreşimleri diş çiftinin yaylanma sayısında kavrama boyunca oluşan değişimde dikkate alınmıştır. Bu çalışmada bu model ve ilgili bilgisayar programı dişlilerde muhtemel taksimat hataları için kullanılmış ve değişik standart kaliteleri için elde edilen sonuçlar geometrik hatasız dişliler için elde edilen sonuçlarla kıyaslanmıştır. Çalışma sonunda elde edilen veriler, kıyaslamaya olanak veren grafiklerde toplanarak ampirik yollarla elde edilebilecek değerlerle araştırma sonuçlarının kullanılmasına olanak verilmiştir. Böylece bir üretici (ya da tasarımcı) sadece dişlisinin birikmiş taksimat hatasını bilerek dişlinin çalışma şartlarında ideal durumdan ne kadar saptığım hesplayabilecektir. Ayrıca çalışma ileriye yönelik çeşitli imkanlar da sunabilmektedir. Söz gelimi uzay ya da havacılıkta olduğu gibi kritik bir işlevi yerine getiren dişlilerin tek tek ölçülmesi ve bu model yardımıyla uygulamadaki davranışlarının incelenmesi, basit bir maliyetle mümkün olabilmektedir. Yine bu model kullanılarak kritik durum için üretilen dişlilerin en uygun çiftleri oluşturacak şekilde eşleştirilmesi de mümkün olabilecektir. tr_TR
dc.description.abstract Increase in the demand for machines working at high speed has caused a corresponding increase in performance expectations for power transmission systems. This is also true for the most widely used of these systems, gears. Especially under heavy duty/high speed conditions, gears fulfill a critical function. As a consequence, it is of utmost importance that the performance of gear couples be determined. For this reason much research has been carried out on gear modelling, particularly utilising computer technology. In this study modelling of static and dynamic load distribution for spur gears with an involute profile and pitch error will be considered. The model developed by Yücenur and Didari (1996) was taken as a base. The model includes the off line of action situation, which many researchers have tried to incorporate within their models. In addition to torsional vibration of the gears, the bending vibration of the shafts and the change to the stifness count during contact was taken into account. In this study the model and the associated computer program was used to calculate pitch errors, and the results obtained for different quality standards were compared with those obtained for geometric error free gears. The data obtained from the study has been plotted to graphs which will provide the opportunity of comparison with emprical research results. In this manner a manufacturer (or designer) will be able to calculate the deviance of a gear from the ideal case under operating conditions, utilising only accumulated pitch errors. Also, the study provides various opportunities for the future. For instance, by taking individual measurements on gears performing critical functions in fields such as aerospace, their performance evaluation will be possible using this model incurring only a modest cost. Again using this model for gears produced for critical usage, it will be possible to match the most suitable gear pairs. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/23842
dc.language.iso tr
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Dişliler tr_TR
dc.subject Gerilme tr_TR
dc.subject Taksimat hatası tr_TR
dc.subject Gears en_US
dc.subject Stress en_US
dc.subject Pitch errors en_US
dc.title Dişli çark mekanizmalarında taksimat hatsının statik ve dinamik zorlanmaya etkileri
dc.title.alternative The Effect of pitch errors on static and dynamic stresses for gear mechanisms
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
101466.pdf
Boyut:
3.63 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama