Uzaktan Metod İsteme İle Sohbet Ve Beyaztahta İstemci Ve Sunucusunun Tanımlanması Ve Yapılandırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tunalı, A. Çağatay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu yüksek lisans tezinde, dağıtılmış sistem teknolojileri incelenmiştir. Bu sistemlerin geçmişten günümüze evrimleri ve hangi safalardan geçtikleri açıklanmıştır. Bu teknolojilerden olan uzaktan metod çağırma ile bir işbirlikçi sistem tanımlanmıştır. İşbirlikçi sistem tanımlanırken, önceden tanımlanmış sistemler ele alınmış, görülen eksiklikler tanımlanan sistemde giderilmiştir. Tanımlanan işbirlikçi sistem sayesinde sisteme uzaktan bağlanan kullanıcıların görsel ve metin tabanlı olarak iletişimi sağlanmıştır.
In this thesis, distributed system technologies are examined. The evolution and the steps that these systems are passed through are explained. A collaborative system is implemented based on remote method invocation. Remote method invocation is one of the technologies of distributed systems. The old collaborative systems are examined and some deficiencies of these systems are observed. Based on these observations, a new system without these deficiencies is implemented. With the new collaborative system, many users communicate text based and visually.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Dağıtılmış Sistemler, Uzaktan Metod Çağırma, İşbirlikçi Sistemler, Java, Distributed Systems, Remote Method Invocation, Collaborative Systems, Java
Alıntı