Aısı 316 L Tipi Paslanmaz Çeliğin Termokimyasal Difüzyon Yöntemi İle Borlanmasında, Borlama Banyosu Bileşenlerinin Borür Tabakası Özelliklerine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-05-05
Yazarlar
Başman, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, AISI 316 L tipi paslanmaz çeliklerin termokimyasal difüzyon yöntemiyle borlanmasında, banyo bileşenlerinin borür tabakasının oluşum mekanizmasına ve borür tabakası özelliklerine etkileri incelenmiştir. Deneysel çalışmaların sonuçları şöyle özetlenebilir: Farklı oranlarda FeSi, FeTi ve SiC içeren borlama banyosu ile yapılan borlama ile çelik yüzeyinde oluşan borür tabakasının kalınlığı; artan sıcaklık, artan süre ve katkıların artan oranlarıyla artmaktadır. Tüm banyo bileşimlerinde borlama ile oluşan borür tabakasında temel faz Fe2B fazıdır. FeTi ve SiC katkılı banyolarla borlamada FeB fazı oluşmazken, FeSi katkılı ve Ekabor 2 ile banyolarla borlamada FeB fazı oluşmuştur. FeSi, SiC katkılı banyolarla ve ticari ekabor 2 banyosuyla borlanmış numunelerin yorulma dayanım sınırları borlanmamış numunelere göre azalmıştır. FeTi katkısıyla borlanmış numunelerin yorulma dayanım sınırları borlanmamışlarla aynı değerlerdedir.
In this study, the effects of boronizing bath composition on the boride layer properties and the formation mechanism of the boride layer during the boronizing of AISI 316 L type stainless steel by thermochemical diffusion technique have been investigated. The results of this investigation can be summarized as follows: The thickness of the boride layer on the surface of steel, which has been boronized with a mixture of ferroalloys (FeSi and FeTi) and SiC at different ratios, borax and boric acid in the salt bath, has increased with increasing temperature, time and increasing ratio of the additives. The basic phase in the boride layer occured with the boronizing technique at each bath composition has been Fe2B. No FeB phase has occured by the boronizing process by bath composition doped with FeTi and SiC, while FeB phase has occured by the boronizing process by bath composition doped with FeSi and ekabor 2. The fatigue endurance limit of the samples which had been boronized by bath composition doped with FeSi, SiC and ekabor 2 have been shorter compared with that of the unboronized samples. But, the fatigue endurance limit of the boronized samples by bath composition doped with FeTi have been around the same values with the fatigue endurance limit of the unboronized samples.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Paslanmaz Çelik, Yüzey İşlemleri, Borlama, Borür Tabakası, Stainless Steel, Surface Treatment, Boronizing, Boride Layer
Alıntı