Bulanık mantık teorisi ve yeni bir kontrolör tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
1997
Yazarlar
Yazıcıoğlu, Hasan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmamda önce bulanık mantık teorisi incelenmiştir. Bunlar bulanık kümeler,bulanık bölümleme, üyelik fonksiyonları ve bulanık işlemlerdir. Daha sonra bulanık mantık kontrolörün tasarım parametreleri incelenerek bir bulanık mantık kontrolörün nasıl tasarlanacağı araştırılmıştır. Bölüm 5'te yeni bir bulanık kontrol tasarım metodu geliştirilmiştir. Geliştirilen metodun tasarım kolaylığı ve performansı lineer ve nonlinner sistemler üzerinde üzerinde gösterilmiştir. Tasarlanan kontrolör kararsız sistemlere uygulanabilmektedir. Ayrıca sistemdeki parametre değişikliklerine ve bozuculara karşı robust bir kontrolör olmaktadır. Kontrolörün tasarımı standart bulanık mantık kontrolöre göre çok daha kolay olmaktadır. Çünkü standart bulanık kontrol tasarımındaki bulanık kümelerin üyelik fonksisyonlarının seçimi, bulanıklaştırma gibi aşamalar geliştirilen kontrolörde elimine edilmiş ve kural sayısı yaklaşık üçte birine indirgenmiştir. Geliştirilen yeni kontrolörün yapılan similasyon sonuçlan bazı makalelerdeki sonuçlarla karşılaştırılmış ve geliştirilen yeni kontrolörün performansının daha iyi olduğu gösterilmiştir.
Conventional, or classical,systems control theory has been extensively developed since the early 1960s. The theory has been relatively complete,esspecially for linear control systems, and has taken the lead in modern industrial applications where control and automation are fundamental. [5] The theory has its solid foundation built on contemporary mathematical sciences and electrical engineering. When a systems is defined in precise mathematical terms, the theory can provide very rigorous analysis and often perfect solutions. [7] In addition to these advences, adaptive and robuts as well as nonlinear systems control theories have seen very rapid development in the last two decades, which have significantly extended the potential power and applicable range of classical linear systems control theory. Traditional or nonfuzzy be more appropriate in the following, mathematics excludes vagueness and contradictory conditions. As a consequence, conventional systems control theory does not attempt to study the formulation, analysis and control of what have been called fuzy systems, which may be vague, linguistically described, or even inconsistent. Fuzzy logic, which can be rigorously defined mathematically, has played a central role in the investigation and control of such systems. The main contribution of fuzzy control theory is its ability to handle many practical problems that can not be adequately handled by conventional control methods. [1] At the same time, the results of fuzzy control theory are consistent with the existing classical ones when the systems under control reduces from fuzzy to nonfuzzy; in other words, many well-known classical results can be extended in a very natural way to fuzzy setting.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
Anahtar kelimeler
Bulanık mantık, Denetleme sistemleri, Fuzzy logic, Control systems
Alıntı