Kestirimci bakım ve elektrik motorlarında titreşim analizi ile erken arıza teşhisi

thumbnail.default.alt
Tarih
1999
Yazarlar
Saraç, Sinan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kesintisiz üretim ve ürün kalitesinin en büyük hedefler haline geldiği endüstride, problemlerin erken teşhisi ile bu hedeflere ulaşmada en başarılı yol olan kestirimci bakım programının, endüstrinin can daman olan elektrik motorları üzerindeki uygulanış şekli ele alınmıştır. Elektrik motorlarındaki beklenmedik arızalar ve duruşlar, düşük performanslı çalışma ve bunun gibi sorunların çözümünde kestirimci bakım programının en önemli parçası olan titreşim analizi metod olarak seçilmiştir. Çalışma içerik olarak sekiz ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kestirimci bakım programı ve bu metodun klasik makina kontrol tekniklerine karşı olan üstünlükleri tanıtılmıştır. Takip eden bölüm ise elektrik motor problemlerinin henüz arıza haline gelmeden teşhis edilebilmesi için kullanılan kavram ve metodlan içermektedir. Üçüncü bölüm, ilk iki bölümde temelleri verilen titreşim analizinin elektrik motorları üzerinde nasıl uygulandığını, her çeşit motora ait analiz kural ve tekniklerini ve bu tür bir çalişma ile hangi elektriksel problemlerin henüz arıza haline dönüşmeden teşhis edilebildiğini içermektedir. Dördüncü bölümde ise başlangıçta sadece mekanik bir tepki hareketi olan titreşim sinyalinin hangi prosesler sonucu bu denli önemli bir veri haline geldiğini, daha iyi bir analiz için sinyalin nasıl işlenmesi gerektiğini anlatılmaktadır. Beşinci bölümde kestirimci bakım programı içinde titreşim analizinin yanısıra kullanıldığında daha kesin sonuçlar elde edilmesine olanak tanıyan motor akımı izlenmesine dayalı analiz kural ve teknikleri açıklanmıştır. Altıncı bölümde, özellikle çok yüksek ürün kalitesinin arandığı kağıt ve tekstil sektörlerinde ön plana çıkan çok parametreli görüntüleme ve on line sistemler üzerinde durulmuştur. Yedinci bölümde ise şu ana kadar anlatılan teorik bilgilerin uygulaması ve mühendislik tarzında ispatı niteliğinde olan, konu ile ilgili çalıştığım dönemlerde endüstrinin farklı iki dalında, iki ayrı fabrikada gerçekleştirilen diagnostik uygulamaları yer almaktadır Son bölüm ise bu çalışma ile varılan noktaların özetlendiği sonuçlar kısmını kapsamaktadır.
This study includes the way how predictive maintenance is applied on electical motors as it is the most useful way in the industry to reach goals like uninterrupted production and product quality. In solving problems like sudden stops, low performance etc the most important part of predictive maintenance program, the vibration analysis is chosen as a method. The study consists of 8 main sections. In the first section predictive maintenance program and its advantages to classical machine control techniques are introduced. The following section includes the methods and descriptions used in condition monitoring. In the third section the application of vibration analysis on electrical motors and all the analysis techniques used for fault diagnosis form electrical machines are explained in details. In the forth section all the processes that used for turning a simple mechanical motion ( vibration) to such an important data used for diagnosing faults in the very early stages. In the fifth section motor another useful part of predictive maintenance program, the motor current monitoring technique is introduced. In the sixth section multi parameter monitoring and on line systems which are especially used in paper and textile industries are explained. The seventh section includes two real diagnostic case stories which were taken from two different fields of industry during the time period which I was working at a company as a vibration analysis specialist. The last section includes the conclusions that are reached at the end of this study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Arıza tespiti, Elektrik motorları, Erken teşhis, Titreşim analizi, Fault diagnosis, Electric motors, Early diagnosis, Vibration analysis
Alıntı