Menzil-doppler Ve Çırpı Tarama Algoritmaları Yardımıyla Sar Görüntü Oluşturulması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Okunakul, Hatice Banu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yapay açıklıklı radar ile görüntü elde etmede kullanılan bazı algoritmalara değinilmiştir. ERS-2 uydusunun ham uydu verileri menzil- Doppler ve çırpı tarama algoritmaları kullanılarak IDL yazılım dili yardımıyla işlenmiş ve görüntü elde edilmeye çalışılmıştır. Menzil- Doppler ve çırpı tarama algoritmaları kullanılarak başarılı sonuçlar elde edilemediğinden aynı algoritmalar yapay olarak oluşturulan noktasal hedeflerin temel band ham verileri üzerinde test edilmiştir. Nokta hedeflerin işlenmesi sonucunda başarı ile sezilebildikleri görülmüştür. Aynı algoritmalar birden çok nokta hedef için de uygulanmış ve hedeflerin işleme adımları sonucunda birbirinden ayırt edilebildikleri ve algoritmaların başarılı sonuç verdiği görülmüştür.
In this study, some algorithms are mentioned which are used to obtain image by synthetic aperture radar. Raw data of ERS-2 satellite is processed by using range-Doppler and chirp-scaling algorithms and image is formed. Because of not getting successful results by using range- Doppler and chirp scaling algorithms, same algorithms are tested on base band raw data of point targets. Processing results of these point targets show that they can be perceived successfully. Same algorithms are also applied to multiple point targets and at the end of the processing steps, targets can be distinguished. So, it shows that algorithms give successful results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
SAR, Menzil- Doppler Algoritması, Çırpı Tarama Algoritması, SAR, Range- Doppler Algorithm, Chirp Scaling Algorithm
Alıntı