Rüzgar Santrallerinin Şebekeye Entegrasyonu Ve Şebeke Üzerine Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-06-03
Yazarlar
Ak, Mehmet Akif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, günümüzde kulanılmakta olan rüzgar generatörü tipleri incelendi ve bu generatörlerin şebekeye bağlantısı esnasında şebeke tarafında uyulması gereken temel prensiplerden bahsedildi.Yapılan bilgisayar benzetiminde ise, şebekeye entegre edilmiş çift çıkışlı bir indüksiyon generatörünün şebeke bağlantı kriterleri analizi yapılarak, rüzgar hızının değişimine bağlı olarak santral davranışları ve şebekeye olan etkileri incelendi. Ayrıca 1 faz-toprak, 3-faz toprak ve faz-faz arızaları rüzgar hızı artarken, azalırken ve sıfırken bunların santral ve şebeke üzerine etkileri de simüle edildi. Rüzgar hızının artış ve azalışı üretilen aktif güç ve gerilimi etkilemektedir. Dolayısıyla, bu parametrelerin rüzgar hızındaki değişimle bağlantılı olduğu görülmektedir.
In this study, popular wind turbines are examined and issues which have to be monitored during integration are discussed. In the computer simulation, a doubly-fed induction generator is connected to the grid as wind turbine and its behaviours during the wind changes and effects to the grid during those changes are studied.Also, single phase-earth. 3-phase earth and phase-phase faults are simulated and turbine and grid effects are simulated. It is observed that, a change in the wind power is directly effecting the active power and the voltage values. So, those parameters are directly related to the change in the wind power.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
rüzgar, entegrasyon, şebeke, wind, integration, grid
Alıntı