Gerçek Zaman Deprem Riskini Hesaplama

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-10-08
Yazarlar
Bagıs, Serdar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Deprem en önemli doğal afetlerden biridir. Birçok hasara neden olur ve depremlerin yüzünden insanlar yaralanır, hatta ölürler. Depremleri tahmin etme yöntemlerine duyulan ihtiyac her zaman ilgi konusu olmuştur. Bu tezin amacı, Deprem Tahmin Projesindeki toplanan verileri analiz etmek, kaydedilen anomalileri modellemeye çalışmak ve deprem olma risk indisini gercek zamanlı hesaplamaktır. Sonuçlar gösteriyor ki, toplanan verilerdeki anomaliler ve kaydedilen depremler ilişkilidir. Dünya yüzeyindeki statik elektrik enerjinin değişimi kısa zaman içerisinde değişimi az olduğunu bildiğimiz için, herhangi bir ani değişim büyük bir depremin yolda olduğunu gösterir. Bunun için deprem riskini gerçek zamanda hesaplayan bir sistem hazırlanmıştır
Earthquakes are one of the most important natural disasters. They cause a lot of damage and because of them people get hurt or even killed. The need of some methods that are able to predict them was always a concern. The aim of this thesis is to analyze the data gathered at the Earthquake Prediction Project, try to model the recorded anomalies and to compute in real time the risk index of happening of earthquakes. The results show that the collected data are consistent with the happening of earthquakes and that the recorded anomalies precede major earthquakes. A system that makes real time computations of the earthquake risk was designed based on the fact that the static electrical energy at the surface of the earth changes little in short time, and thus any change could be triggered by the fact that an earthquake is ready to happen.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Deprem Tahmini, Spectral Analiz, Spektral Değişim, Earthquak Prediction, Spectral Analysis, Spectral Change
Alıntı