Asenkron devre sentezinde işaret geciş grafının analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2004
Yazarlar
Güdük, İsmail Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada, asenkron devre tasarımında devrenin çalıştığı ortama karşı davranışını modelleyen, Petri ağlarının bir alt sınıfı olan serbest-seçim Petri ağlarından oluşturulan ve işaret geçiş grafi olarak isimlendirilen modelin analizi konusu incelenmiş ve bu analizi yapan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. İkinci bölümde, genel olarak senkron devrelerle yapılan tasarımlarda karşılaşılan bazı problemlere ve bu problemlerin çözümüne yönelik asenkron devrelerin üstünlüklerinden bahsedilmiştir. Ayrıca asenkron devre tasarım yöntemlerine değinilmiş ve bu çalışmada incelenerek analizi yapılacak olan modelin, hangi yönteme ilişkin olduğu verilmiştir. Üçüncü bölümde, model için temel teşkil eden bir Petri ağı yapısı ve Petri ağı sistemi hakkında genel bilgi verilmiş ve bunların özellikleri incelenmiştir. Dördüncü bölümde, İşaret Geçiş Grafları, özellikleri, bunların Petri ağı yapısı ve sistemi ile ilişkileri ve istenilen davranışın bir devre ile gerçeklenebilmesi için model tararından sağlaması gereken özellikler incelenmiş ve sistemin üretebileceği durum uzayı üretilmeden, bu analizlerin nasıl yapılacağı ele alınarak incelenmiştir. Beşinci bölümde, bu çalışma kapsamında geliştirilen analiz programının özellikleri, işleyişi, giriş ve çıkış dosyalarının formadan verilmiştir.
In this Thesis, analysis of a model of asynchronous circuit design, named Signal Transistion Graph which is behavioral signalling specification of circuits and interpreted free-choice Petri Nets is examined. A computer program is developed to perform its analysis. In Chapter 2, asynchronous circuits' advantages over synchronous circuit design and some of asynchronous design methodologies are given, generally. In Chapter 3, Petri Nets structure, systems and their properties, base for signal transition graph model are presented. In Chapter 4, Signal Transition Graphs, their properties, relations between Petri Nete, and necessary conditions of model for realization of given specification as a circuit are examined. Doing these analysis without genereting its state space explicitly is also considered. In Chapter 5, Computer program, developed as a part of this study, for analysing our model, its properties, input and output file formats, and capabilities are given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Anahtar kelimeler
Asenkron devreler, Asynchronous circuits
Alıntı