Takviyelendirilmiş Kauçuklarda Rastgele Dağılmış Takviyelerin Mekanik Davranışa Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Kanber, Bahattin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, çeşitli şekillerde yığılmış, sürekli liflerle takviyelendirilen kauçukların çekme yükü altındaki mekanik davranışları, deneysel olarak araştırılmıştır. Çalışmada; takviyesiz kauçuk, takviyelendirici olarak naylon 6.6’nın ve çeşitli kalınlıklarda polyesterlerin kullanıldığı kauçuk numuneler hazırlanmış ve çekme deneylerine tabi tutulmuştur. Ayrıca naylon 6.6 ve polyester ipler, tek başına çekme testlerine tabi tutulmuştur. Teste tabi tutulan takviyeli tüm numuneler, iki katman şeklinde hazırlanmıştır. Liflerin birbirleriyle temas etmesini engellemek için, tabakalar arasına bir kauçuk katmanı yerleştirilmiştir. Testleri yapılan numuneler, standart çekme deney numunesi şeklinde hazırlanmıştır. Bütün numuneler 0.5 mm/s hızla çekilmiştir. Takviyelendirici malzemenin dağılım farklılığının (ortada toplanmış lifler, her iki yana yığılmış lifler ve düzgün dağılmış lifler), kuvvete karşılık uzamalar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ayrıca bu çalışma kapsamında, fiber takviyeli kauçukların çekme testleri esnasında, numunenin içerisinden fiberlerin sıyrıldığı ve sıyrılmadığı durumlardaki mekanik davranışları üzerine etkileri de incelenmiştir.
In this study, the mechanical behaviours under tensile load of rubbers reinforced with continuous fibers piled in various forms are experimentally investigated. In the study, unreinforced and reinforced rubber specimens are used in tension tests. Polyester with various thickness and nylon 6.6 are used as reinforcement material. Also, tensile tests are carried out with polyester and nylon 6.6 cord. All reinforced specimens subjected to the test are prepared in two layers. A rubber layer is placed between the layers to prevent the fibers from contacting each other. The specimens are prepared as standart tensile test specimens. All tests are performed at 0.5 mm/s. The distribution difference of the reinforcement material (fibers piled at the centre, fibers piled around the edges and fibers distributed uniformly), when the forces applied to the specimen, how much it is extended is investigated. Also in this study, during the tensile testing of fiber reinforced rubbers, the cases of whether the fibers pulled away from inside the specimen on the effects of mechanical behaviours is investigated.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı