Türkiye'de Bitki Örtüsü İndeksi Değerlerinin Değişimi Ve Meteorolojik Parametrelerle İlişkilendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Okçu, Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye genelinde sayısal uydu verilerine dayalı olarak bitki örtüsü indeksinin (NDVI) ve yüzey sıcaklıklarının yerel ve zamansal değişimi incelenmiş olup bu değişimler, yüzey gözlem verileri ve türbülanslı gizli ısı akısı ile ilişkilendirilmiştir. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer gözlemlerine dayalı olarak ölçülmüş olan yağış, sıcaklık ve basınç verileri harmonik analiz yöntemi ile incelenmiş, genlik ve faz değişimleri belirlenmiştir. Karmaşık topoğrafik yapı ve kara-deniz etkileşimi, Türkiye’nin yağış, sıcaklık ve basınç değerlerinin klimatolojik değişimini önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca NOAA-AVHRR algılayıcısının IR ve VIS bant bölgelerindeki sayısal verilerine dayalı olarak NDVI değerlerinin Türkiye’deki yerel ve zamansal değişimleri incelenmiş, NDVI sınıf haritaları oluşturulmuştur. NDVI ile yağış ilişkisi araştırılmıştır. Bu analizler sonucunda, uzaktan algılama teknikleri ve yüzey gözlemlerine dayalı meteorolojik parametreler (yağış, sıcaklık ve türbülanslı gizli ısı akısı) arasındaki lineer ilişkiler belirlenmiştir. Genel bitki örtüsü yapısının yerel ve zamansal değişimlerinin analizi ile ilgili olan bu araştırma, ekosistem problemlerinin çözümü için bir ön etüd çalışmasıdır.
In this study, the spatial and temporal variations of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and surface temperature were analysed by using the digital data evaluated from satellites. Variations of NDVI were compared with ground observations and sensible heat flux values. The precipitation, temperature and pressure values measured in the different regions of Turkey based on the ground observations were studied by harmonic analysis method. The variations of amplitude and phase values were determined. The complex topographical structure, land, sea and air interactions play an important role on the climatological variation of rainfall, pressure and temperature values. The spatial and temporal variations of NDVI were analysed by using digital data of NOAA-AVHRR (IR, VIS) for Turkey. The relationship between NDVI and rainfall values was studied. Consequently, the interpretation based on these results was considered and, their linear relation with the other meteorological parameters was discussed. This pilot study covers relationship with the spatial and temporal variations of general vegetation index value and explains some ecosystem problems.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Normalize Bitki Örtüsü İndeksi (NDVI), NOAA-AVHRR verileri, harmonik analiz, türbülanslı gizli ısı akısı, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), NOAA-AVHRR data, harmonic analysis, sensible heat flux
Alıntı