Sıp-rtsp Yaklaştırma Modeli: Rtsp-c

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Bilgin, İbrahim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma ile SIP protokolü iletimde kullanılarak ve RTSP protokolü yetenekleri SIP mesaj gövdesine yerleştirilerek VOIP ağlarında yeni bir medya kontrol modeli öne sürülmüştür. RTSP-C olarak isimlendirilmiş olan bu yeni yakınlaşma modeli sadece SIP ve RTSP protokollerinin bir arada çalışmasını garantilemekle kalmamakta; aynı zamanda medya kontrol isteklerinin asıllanması ve oturum sunum bilgisi (SDP) alış verişindeki bazı açık noktalara çözüm getirmektedir. Bu yeni model RTSP protokolünün NAT geçirimie ait yöntemlere gereksinimini ortadan kaldırmakla beraber, SIP protokolünün NAT geçirim yöntemleri geçerliliğini korumaktadır. Bu modelin sağladığı asıl gelişme medya kontrolü bilgisi ve durum bilgisini SIP protokolüne açık hale getirmesidir. Bu sayede bu model medya yayınına dayalı yeni SIP servislerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu proje kapsamında ortaya koyulan yeni modeli örneklendirmek amacıyla bir İsteğe Bağlı Görüntü Yayını (VoD) sistemi geliştirilmiştir. Bu uygulama ile RTSP-C yakınlaştırma modelinin çalışabilirliği doğrolanmıştır. Sonuçlar literatürdeki diğer örnekler ile karşılaştırıldığında modelin daha onceden belirlenen sorunlara uygun çözümleri sağladığı görülmüştür.
In this study, using Session Initiation Protocol (SIP) as transport and placing Real Time Streaming Protocol (RTSP) capabilities in the SIP message body, a media control model has been introduced for Voice Over IP (VOIP) networks. This new convergence model does not only guarantee the interoperability of SIP and RTSP protocols but also resolve some open points on media control request authentication and session presentation (SDP) exchange. This new model is also valid for NAT Traversal methods applicable to SIP while it lifts the necessity of NAT Traversal methods for RTSP. The major advancement this model provides is: it makes the media control method/state information available to SIP. By doing that, this model enables the development of new streaming based SIP services. In this project content a Video on Demand (VoD) system is developped to instantiate the new convergence model. The implementation validated the operability of RTSP-C convergence model. The comparison of the results with other models on literature showed that the model provided adequate solutions on the pre-determined problems.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
VOIP, SIP, RTSP, Voice Over IP, SIP, RTSP, Media Control
Alıntı