İç Hava Kalitesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dönmez, Orhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada iç hava kalitesinin önemi vurgulanmıştır. Ayrıca hava kirleticileri tanıtılmış, kaynakları, insan sağlığına olan etkileri ve etkilerin azaltılması için kullanılabilecek yöntemler açıklanmış, iç hava kalitesini sağlama yöntemleri üzerinde durulmuştur. Daha sonra bir model kurulmuş ve farklı uygulamalar için gerekli olan taze hava miktarının hesaplanabileceği denklemler oluşturulmuştur. Buna uygun bir de bilgisayar programı hazırlanmıştır. Ayrıca kabul edilebilir iç hava kalitesinin, minimum enerji harcayarak nasıl elde edilebileceği incelenmiş, yapılan ölçümler sonucu elde edilen değerler kullanılarak optimum durumlar saptanmıştır. Son olarak bir havalandırma sistemine alınan havanın dış ortamdaki hareketlerini incelemek açısından bir FLUENT programı hazırlanmıştır. Yerde bulunan partikülleri harekete geçirebilecek minimum hava hızları saptanarak, menfezin farklı konumları ve farklı hava hızı değerleri için hangi çaptaki partiküllerin menfeze ulaştığı belirlenmiştir
In this study the importance of IAQ has been emphasized. Air pollutants have been defined, and their sources, effects on the health of occupants, and the methods of how to decrease their effects have been explained. The methods which are most widely used to obtain acceptable IAQ have been discussed. A model has been constructed, and some equations which determine the amount of makeup air that must be supplied into a space in various conditions have been formulated. The relationship between IAQ and energy consumption has been investigated, and some equations have been developed accordingly. Later in the chapter using the results of measurements of some investigators, optimum conditions have been obtained. A computer program in FLUENT has been prepared to find out the movement of outside air which is drawn into a ventilation system. By determining the magnitude of velocity of outside air which set particles in motion, it has been found out which particles have a chance of reaching the diffuser of the ventilation system.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Kaynak kontrolü, Enerji tasarrufu, Sürükleme kuvveti, Source Control, Energy Economy, Drag Force
Alıntı