Halloysite nanotüp ve nano kauçuk parçacık takviyeli epoksi imalatı ve mekanik karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2022-06-02
Yazarlar
Pir, İnci
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada halloysite nanotüp (HNT) takviyeli epoksi kompozit, CTBN (carboxyl-terminated butadiene-acrylonitrile) kauçuk takviyeli epoksi kompozit ve hem HNT hem CTBN kauçuk takviye edilmiş epoksi kompozit malzemeler üzerine çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar kapsamında epoksi matrisli kompozit malzemelerin mekanik karakterizasyonunun sayısal yöntemlerle, deneysel yöntemlerle ve taramalı elektron mikroskobu ile yapılması amaçlanmıştır. Birinci bölümde kompozit malzemelerin kullanım alanları, bu çalışma kapsamında kullanılan takviye malzemeleri olan HNT ve CTBN kauçuk hakkında ve matris malzemesi olan epoksi reçine hakkında bilgilendirme yapılmıştır. HNT ve CTBN kauçuk takviyelerinin epoksi matris üzerindeki etkileri literatürden araştırılmış ve bu bölümde sunulmuştur. Ayrıca bu bölümde, kompozit malzemelerin mekanik karakterizasyonu için kullanılan sayısal ve deneysel yöntemlerden bahsedilmiş ve literatürde kullanılan yöntemler ve bu çalışmada kullanılan yöntemler hakkında yapılan literatür araştırmasına yer verilmiştir.
.To be more specific, in this study, investigations are carried out on halloysite nanotube (HNT) reinforced epoxy composite, carboxyl-terminated butadiene-acrylonitrile (CTBN) rubber particle reinforced epoxy composites and both HNT and CTBN rubber reinforced epoxy composite materials. Here, it is aimed to explore the effects of the addition of HNT, and CTBN rubber reinforcements on epoxy composites individually and together which allows one to investigate the synergetic effect of HNT and CTBN rubber reinforcement on the epoxy-based composite material. Within the scope of this study, mechanical characterization of epoxy matrix composite materials by numerical methods, experimental methods performed, and internal structure of samples are observed using the scanning electron microscope. In the first chapter, an introduction to the thesis is formulated, which defines the research problem, and the knowledge present in the literature is given, which also includes the usage areas of composite materials and the reinforcing materials used in this study.
Açıklama
Tez(Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022
Anahtar kelimeler
nanotüpler, nanotubes, kompozit gereçler, composite materials
Alıntı