Gömülü Cisimlerin Tekil Değer Ayrıştırma Tekniği Kullanılarak Bulunması

dc.contributor.advisor Akduman, İbrahim tr_TR
dc.contributor.author Tetik, Evrim tr_TR
dc.contributor.department Uydu Haberleşmesi Ve Uzaktan Algılama tr_TR
dc.contributor.department Satellite Communication and Remote Sensing en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2016-10-25T14:17:07Z
dc.date.available 2016-10-25T14:17:07Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2007 en_US
dc.description.abstract Tomografik yakla şım, elde edilen GPR verisine anlam kazandırarak, test edilen bölgeye ili şkin nitelikli bilgi elde etme konusunda önemli bir yere sahiptir. Bu tez çalı şmasında, bir tabaka içine gömülü dielektrik cisimlerin görüntülenmesi için, lineerle ştirilmi ş bir tomografik yakla şım kullanılmı ştır. Problem, verinin sonlu uzunlukta lineer bir çizgi üzerinde toplandı ğı iki boyutlu bir geometri ve skaler bir duruma dayanılarak ele alınmı ştır. Özellikle kullanılabilir ba ğımsız veri miktarını arttırmak için birden çok frekanslı, çok aydınlatma ve ölçüm konumlu bir ölçüm konfigürasyonu göz önüne alınmı ştır. Bu demektir ki gömülü cisimlerden saçılan elektrik alan, her bir çalı şma frekansı ve verici anten konumu için aynı çizgi üzerinde farklı yerlerdeki alıcı antenler tarafından ölçülmektedir. Ele alınan yöntem Born yakla şıklı ğı ve Tekil De ğer Ayrı ştırması (SVD) kullanılarak yapılan regülarizasyona dayanmaktadır. Tekil De ğer Ayrı ştırmasına dayanan sayısal analizler yardımıyla çalı şma frekansı, verici ve alıcı anten sayısı gibi ölçüm konfigürasyonu parametrelerinin de nasıl optimize edilebilece ği incelenmi ştir. Ele alınan yöntemin veri üzerinde gürültü oldu ğu durumlarda dahi ne kadar etkili ve sa ğlıklı sonuçlar verdi ği, sayısal örneklerden yararlanılarak test edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The tomographic approach appears to be a promising way to elaborate Ground Penetrating Radar (GPR) data in order to achieve quantitative information on the tested regions. In this thesis we apply a linearized tomographic approach to the reconstruction of dielectric objects embedded in a layered medium. The problem is tackled with reference to a two-dimensional geometry and scalar case wherein the data are collected over a linear domain with finite extent. In particular, in order to increase the amount of independent available data, a multi-frequency/multi-view/multi-static measurement configuration is considered. With reference to Stepped-Frequency radar systems, this means that for each working frequency and for each position of the transmitting antenna (moved along a linear domain), the electric field scattered by the buried targets is measured in several locations along the same linear domain. The considered inversion approach is based on the Born approximation and a regularized solution is introduced by means of the Singular Value Decomposition. The problem of determining the optimal measurement configuration (in terms of number of frequencies and number of transmitting and receiving antennas) is also faced via a numerical analysis relying on the Singular Value Decomposition. Numerical examples are provided to assess effectiveness and robustness of the proposed approach against noise on data. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12278
dc.publisher Bilişim Ensititüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Informatics en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ters Saçılma Problemleri tr_TR
dc.subject Elektromanyetik Görüntüleme tr_TR
dc.subject Tekil Değer Ayrışımı tr_TR
dc.subject Inverse Scattering Problems en_US
dc.subject Singular Value Decomposition en_US
dc.subject Microwave Tomography en_US
dc.title Gömülü Cisimlerin Tekil Değer Ayrıştırma Tekniği Kullanılarak Bulunması tr_TR
dc.title.alternative Svd Inversion Technique For The Reconstruction Of Buried Objects en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
705051001.pdf
Boyut:
2.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama