Bir Okul Binasının Tasarımı Ve Deprem Performansının Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-02-22
Yazarlar
Türkay, Alperen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, dört katlı perde ve çerçeve yatay taşıyıcılı betonarme bir okul binasının, 2007 Deprem Yönetmeliği bölüm iki ve bölüm üçe göre eşdeğer deprem yükü yöntemi ile tasarımı yapılmış ve tasarımı yapılan bu okul binasının 2007 Deprem Yönetmeliği bölüm yediye göre artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemine göre performans değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca, yapının performansı ve yapının hedef deplasmanı, ABD’de yayınlanan ATC 40, FEMA 356, FEMA 440 ve ASCE 41-06 standartlarına göre de değerlendirilmiştir. Yapının tasarımında SAP2000 programı, kesit analizi hesaplarında ise RESPONSE2000 programı kullanılmıştır. FEMA 356 ile FEMA440’a göre ayrı ayrı yapılan katsayı yöntemi hesaplamaları sonucu bulunan hedef deplasman değerleri ve ATC 40 ile FEMA 440’a göre ayrı ayrı yapılan kapasite spektrum yöntemi hesaplamaları sonucu bulunan hedef deplasman değerleri ile 2007 Deprem Yönetmeliğine göre bulunan hedef deplasman değerinin yaklaşık olarak birbirine yakın çıktığı belirlenmiştir. Ayrıca ASCE 41-06’ya göre yapılan performans değerlendirilmesi sonuçları ile 2007 Deprem Yönetmeliğine göre yapılan performans değerlendirilmesi sonuçlarının birbiri ile paralellik taşıdığı belirlenmiştir.
In this study, a four storey reinforced concrete school building has been designed by 2007 Turkish Seismic Code and performance of the building has been evaluated by incremental equivalent seismic load method which is located in the same code. Furthermore, target displacement and performance assesment of the building is determined by ATC40, FEMA 356, FEMA440, ASCE 41-06 which are published in The United States. SAP2000 (Structural Analysis Program) is used for analysis of structure. Pushover analysis was done by SAP2000 and static pushover curve is obtained by SAP2000. RESPONSE2000 is used for calculations of cross-sectional analysis. Moment-curvature plots was obtained by RESPONSE2000. After comparation of results, it has been clear that values of the target displacement are close with all standarts. Results of the performance assesment with regard to ASCE 41-06, are similar to results of the performance assesment with regard to 2007 Turkish Seismic Code.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Yapı tasarımı, Performans Değerlendirilmesi, Design of a structure, Performance assesment
Alıntı