The Percussion Usage Of Igor Stravinsky In His Early Ballets: The Firebird, Petrushka And The Rite Of Springayini

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Dekeli, İrem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Igor Stravinsky has been accepted as one of the pioneers of the modern era because combined classical harmony, orchestration and form traditions with different perspectives. Because the first three ballets of the composer, The Firebird, Petrushka and The Rite of Spring, were different from classical ballets in terms of visual, music and theme in comparison to other examples of the era, they are accepted as quite contrary and innovative. In his pieces, Igor Stravinsky used percussion instruments in highly varied and innovative ways. Most of the percussion parts in his compositions are asked in the orchestra auditions all around the world. This study explores the percussion sections of the first three ballets and examines the innovative approaches that Stravinsky brought to percussion writing. The aim of the study is to examine the percussion sections of the ballets The Firebird, Petrushka and The Rite of Spring in terms of rhythmic structures, orchestration techniques and the search for new timbre and instrumentation.
Igor Stravinsky, eserlerinde klasik armoni, orkestrasyon ve form geleneklerini farklı bakış açılarıyla birleştirmesi sebebiyle modern dönemin öncülerinden biri olarak kabul görmektedir. Bestecinin ilk üç balesi olan Ateşkuşu, Petruşka ve Bahar Ayini klasik bale geleneğinin görsel, müzikal ve tematik olarak dışına çıkması sebebiyle döneminin örneklerine göre oldukça aykırı ve yenilikçi olarak kabul edilmektedirler. Igor Stravinsky eserlerinde perküsyon aletlerini oldukça çeşitli ve yenilikçi bir biçimde kullanmıştır. Eserlerinde yer alan bir çok perküsyon partisi dünya çapında orkestra odüsyonlarında sorulmaktadır. Bu çalışma bestecinin ilk üç balesinde bulunan perküsyon bölümlerinin incelemesini ve perküsyon yazımı konusunda kazandırdığı yenilikçi yaklaşımları ele almaktadır. Araştırmanın amacı Stravinsky'nin Ateşkuşu, Petruşka ve Bahar Ayini balelerindeki perküsyon partilerini ritmik yapıları, orkestrasyon teknikleri, yeni tını ve enstrumantasyon arayışları yönünden incelemektir. Araştırma yedi ana başlık altında incelenmiştir.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Music, Müzik
Alıntı