II. Andronikos Dönemi Konstantinopolis Manastırlarının Toplumla İlişkisi Ve Philanthropia Kavramı (1282-1328)

dc.contributor.advisor Ödekan, Ayla tr_TR
dc.contributor.author Güzel Erdoğan, Esra tr_TR
dc.contributor.authorID 239054 tr_TR
dc.contributor.department Sanat Tarihi tr_TR
dc.contributor.department Art History en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-03T13:24:37Z
dc.date.available 2017-01-03T13:24:37Z
dc.date.issued 2009
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009 en_US
dc.description.abstract Çalışma, Bizans İmparatorluğu'nda Latin döneminin ardından (1204-1261) başa geçen Palaiologos ailesine mensup ikinci imparatorun dönemini kapsamaktadır. II. Andronikos, Palaiologos döneminin politik, ekonomik ve sosyal problemlerinin yaşandığı bir zaman diliminde imparatorluğa kültürel ve sanatsal anlamda bir canlılık yaşatmıştır. Onun dönemi Latin döneminde terkedilen ve harap duruma gelen Konstantinopolis manastırlarının aristokrat sınıf, imparator ve ailesi tarafından ihya edildiği bir dönem olarak ilgi çekicidir. Bu dönemde manastırların tüm Bizans İmparatorluğu'nun yaşadığı ekonomik zorlukları paylaşmak durumunda kalışları nedeniyle kaynaklarını kendi varlıklarını sürdürmeye yönelttikleri görülür. Bunun sonucunda manastırlar içlerine kapanmışlar ve philanthropia ile ilgili geleneksel rollerinden uzaklaşmışlardır. Manastırların hayırseverlik faaliyetlerini sürdürmek yerine kendi bünyelerinde yaşayan kişilere ve manastırı yaptıran kişi ve onun soyundan gelenlere karşı görevlerini yaptıkları görülmektedir. Manastırların dış dünyayla ilgili olmaları dönemin yöneticileri tarafından da onaylanmamaktadır. Manastırlar geliştirdikleri biçimlerde toprak elde etmeye devam ederler ve philanthropik görevleri sadece bu kişilere karşı yapmışlardır. Manastırlar sadece ayinlerden sonra kapıya gelenlere duaları karşılığında ekmek ve bazen de şarabın dağıtıldığı kurumlara dönüşmüş, fakir halkla ilgilenmek görevi imparator, aristokrat sınıf ve zenginlere verilmiştir. II. Andronikos döneminde Konstantinopolis şehir surları içinde faal oldukları kaynaklar ışığında tespit edilen manastırların sayısı otuz dokuzdur. Manastırlardan az sayıdaki örneğin typikon'u vardır. Son otuz yıldır araştırmacılar typikon'ların değerli kaynaklar olduğunu görmüş ve sıklıkla kullanmışlardır. Typikon'a sahip olmayan kurumlar için manastırı yaptıran kişinin geldiği sınıf onun yönetim tercihleri konusunda sonuçlara varılmasına yardımcı olmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Present study focuses on the reign of second emperor of the Palaiologan dynasty after the Latin period (1204-1261). The period of Andronikos II witnessed cultural and artistic revival in the time of economical, political and social problems of Palaiologan era. During the Andronikos II?s reign monasteries that were suffered under the Latin command were renovated and restored by emperor, his immediate family and aristocrats. It is obvious that monasteries shared the economic instability of the period and they prefered to use their financial resources in order to survive. Therefore, one may assume that monasteries became more introvert and went away their traditional role as philanthropic institutions. Monasteries started to pay attention and became responsible towards the community who live inside the monastery and ktetors and their families. Besides, the intimate relation between the monasteries and public was not approved by the patriarchal and imperial authorities. Monasteries became enlarge their properties and made their duties toward supporters. Therefore monasteries transformed to the institutions that distribute vine and bread to the people at the gate response of their prayer after liturgy. Then it became the responsibility of the emperor, aristocrats and rich to deal with the poor. The monasteries that were established inside the city walls and active during the reign of Andronikos II are thirty-nine. Some of them has typikon. Typikons are very important according to the researchers of the last thirty years as a reliable primary source. The class and identity of the ktetor is crucially important when a monastery does not have typikon. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12506
dc.language tur
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Sanat Tarihi tr_TR
dc.subject Bizans Dönemi tr_TR
dc.subject Bizans kiliseleri tr_TR
dc.subject Bizans sanatı tr_TR
dc.subject Manastır tr_TR
dc.subject Art History en_US
dc.subject Byzantine Period en_US
dc.subject Byzantine churchs en_US
dc.subject Byzantine art en_US
dc.subject Monastery en_US
dc.title II. Andronikos Dönemi Konstantinopolis Manastırlarının Toplumla İlişkisi Ve Philanthropia Kavramı (1282-1328) tr_TR
dc.title.alternative Relationship Between Constantinopolitan Monasteries And People And Philanthropia During The Reign Of Andronikos II en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
402022002.pdf
Boyut:
778.11 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama