Mımo-IP Telsiz Ağlarda Dörtlü Oyun Uygulamaları Başarım Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-31
Yazarlar
Pınar, Nevzat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezde öncelikle telsiz iletişim kanalının özellikleri ve kısıtları, bu kısıtlara karşı uygulanabilecek yöntemlerin yanı sıra alıcı ve vericide çoklu anten kullanımı ile başarımda meydana gelen artış incelenmiştir. MIMO teknolojisi ve kullanılması planlanan IEEE 802.11n ve 802.16e telsiz sistemleri temel başlıkları ile açıklanıp performanslarının nedenleri araştırılmıştır. Dörtlü oyun uygulamaları irdelenmiş, bu uygulamaların gereksinimleri ve yüksek servis kalitesi için gerekli parametreler verilmiştir. Son olarak yakın gelecekte sabit-gezgin yakınsaması ile beraber yaygınlaşması öngörülen ve MIMO kullanımı seçime bağlı olarak bırakılan IEEE 802.11n ve 802.16e standartlarının dörtlü oyun uygulamaları açısından gösterdiği performans 802.11n için ölçülmüş, henüz donanım bazında yaygınlaşmamış 802.16e için benzetim sonuçları irdelenmiştir.
In this thesis, firstly, characteristics and limitations of wireless communication channel, the methods that could be applied against them and also performance improvement with using multiple antennas at both ends are researched. In addition to MIMO technology, IEEE 802.11n and 802.16e wireless systems, which are designed to utilize MIMO, are explained and reasons of their performances are investigated. Furthermore, quadruple-play applications are studied and also requirements of them and necessary parameters for best service quality are given. By way of the of fixed-mobile convergence it is expected that 802.11n and 802.16e standards will penetrate the wireless world in the short run. Eventually, from the point of view of quadruple-play, 802.11n’s performance, one of these standards, optionally use MIMO, measured in real world. The other one, 802.16e, is simulated and outcomes are checked out.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
MIMO, 802.11n, 802.16e, Dörtlü Oyun, MIMO, 802.11n, 802.16e, Quadruple-Play
Alıntı