Zararlı Atıkların Solidifikasyon/stabilizasyon Teknolojisi İle Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bayar, Senem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında ülkemizde ve bölgemizde yaygın şekilde bulunan kimya sanayinden kaynaklanan ve düzenli depolama tesislerine bile kabul edilmeyen ancak yüksek maliyetlerde yakılabilen zararlı atıkların beton içinde hapsedilerek solidifikasyon/stabilizasyon ile arıtılıp yapı teknolojisinde tekrar kullanılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada zararlı atığın solidifikasyon/stabilizasyonu için bağlayıcı olarak sadece Portland Çimentosu seçilmiş ve C35 betonu kullanılmıştır. Bu amaçla beton numuneleri hazırlanıp kür edilmiştir. 7, 28 ve 90 günlük kür zamanları sonunda elde edilen beton numunelerinden EP ekstraktları, eluatlar ve asit ortamda parçalanmış çözeltiler hazırlanmış; daha sonra toplam organik karbon ve metal ölçümleri yapılmıştır. Zararlı atıklar için uygun solidifikasyon/stabilizasyon arıtma projelerinin geliştirilmesinde yararlanılabilecek bir iş akışı da önerilmiştir.
In this study, treatment and recovery of hazardous wastes by solidification/stabilization technology has been investigated. During experimental studies, the S/S technology has been applied to the industrial treatment sludge which is originated from a chemical industry. Portland cement has been used as a binder. Compressive strength tests and leach tests have been conducted for solidified materials. TOC and the heavy metal concentrations in EP extracts, eluats and digested solutions have been determined. Meanwhile a workflow was also performed and recommended to develop suitable S/S treatment projects for hazardous wastes.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Zararlı atık arıtımı, solidifikasyon/stabilizasyon, çimento bazlı solidifikasyon, basınç dayanımı, sızma, EPTox, Hazardous waste treatment, solidification/stabilization, cement based solidification, compressive strength, leaching, EPTox
Alıntı