Başarılı Bir Olimpiyat İçin Olimpiyatlara Ev Sahibi Olmuş Kentlerden Alınacak Dersler Ve İstanbul Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-11-12
Yazarlar
Güler, Gülşen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyatlar kısa süreli etkinlikler olup, kentsel dönüşüm, kentsel yenileme ve kentsel altyapı konularında kente uzun dönemde yapıcı ve kalıcı etkiler bırakan organizasyonlardır. Çalışmada, şimdiye kadar, ev sahibi olmaya hak kazanamamış İstanbul’un kazanamama nedenleri incelenmiş, ve kentin altyapısı ile olimpiyat alanı yer seçimi ile ilgili eksikliklerden kaynaklandığı belirlenmiştir. Tarihte olimpiyatlara ev sahipliği yapma hakkı kazanmış olan kentlerin başarılı ve başarısız yönleri incelenip, bu yönlerinden olumlu dersler çıkartılarak; İstanbul bu kentlerden ne gibi dersler alıp; kendi eksikliklerini tamamlayarak olimpiyatlara ev sahibi olma hakkı kazanabilir, araştırılmıştır. Bu doğrultuda, İstanbul’un önceki adaylıklarında Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden aldığı eleştiriler de değerlendirilerek, alternatif Olimpiyat Park Alanları önerilmiş ve bu alanlar da belirli kriterler ve özellikle kente bırakacakları miras doğrultusunda birbirleriyle kıyaslanarak değerlendirilmiştir.
Olympics are typical of major hallmark events throughout the world enduring for short periods and having long term consequences for the host city in terms of urban transformation, urban renewal and urban infrastructure. This research centers on the reasons of Istanbul’s unsuccessful bids up to present and it is indicated that the city’s infrastructure with the inconvenient selection of the Olympic site causes this failure. During the research process, the host cities’ successful and unsuccessful aspects are examined and positive lessons are taken from these aspects. Following this process, it is studied how Istanbul can take lessons from the host cities with progressing its deficiencies and gain opportunity for hosting the Olympics. In accordance with this aim, alternative Olympic Park Sites are proposed and compared with each other including significant criterias especially towards the legacy that will be left to the city also with the critics taken from International Olympic Committee in Istanbul’s past unsuccessful bids.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
İstanbul, Olimpiyatlar, spor altyapısı, kentsel miras, İstanbul, Olympics, sport infrastructure, urban legacy
Alıntı