High-linearity open-loop fixed-gain buffers and amplifiers

thumbnail.default.alt
Tarih
2005
Yazarlar
Çavuş, Bilal Tarık
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yüksek hızlı açık çevrimli tampon katlar ve kuvvetlendiriciler tasarlanmıştır, ilk aşamada adaptif bir akım kaynağı devresi gerçeklenmiş ve bipolar tabanlı farksal kuvvetlendiricilerin kazancını ayarlamakta kullanılmıştır. Bu devreler belverme geriliminin kritik olduğu düşük besleme uygulamalarında kullanılabilirlik göstermektedir. Doğrusallık karakteristiğini arttırmak amacıyla, yüksek besleme gerilimleriyle çalışmaya uygun iki kazanç katı da ayrıca tasarlanmıştır. Devre gerçeklemesi Spectre devre simülatörü kullanılarak yapılmıştır. Benzetimler AMS 0.35 um SiGe BİCMOS teknolojisi model parametreleri baz alınarak yapılmıştır. Tasarlanan devrelerin çevresel koşullara karşı hassas olmadığını kanıtlamak amacıyla her devre farklı model parametreleri ve sıcaklık için analiz edilmiştir. Yapılan benzetim sonuçları tasarlanan devrelerin -3dB kesim noktasının 1GHz'in üzerinde olduğunu göstermiştir.
In this study, several high-speed bipolar open-loop buffers and amplifiers were designed. In first step an adaptive current source is generated and used in calibrating gain of bipolar based differential pairs. These circuits are feasible for low- voltage applications where breakdown voltage is critical. In order to increase linearity behavior two novel amplifier topologies are also designed for high-voltage applications. Spectre circuit simulator was used as the simulator. Circuits were verified by using AMS's 0.35u.m SiGe BiCMOS process. To validate circuits' invulnerability to environmental conditions, each circuit is simulated with different model parameter sets and temperature. Simulation results have shown that each designed circuit has -3dB intercept point over 1GHz.
Açıklama
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Metal oksit yarıiletkenler, Tamamlayıcı, İki kutuplu bütünleşmiş devreler, Metal oxide semiconductors, Complementary, Bipolar integrated circuits
Alıntı