Dolgu Duvarlı Çerçevelerin Hasır Çelik Donatılı Sıva İle Güçlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-05-20
Yazarlar
Özdemir, Hidayet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapılan bu çalışmada kusurlu olarak üretildikleri varsayılan yapılara ait tuğla dolgu duvarlı betonarme çerçevelerin, duvar yüzeyine uygulanan hasır donatı ve sıva ile güçlendirilmelerine yönelik deneysel çalışmayı içermektedir. Bu çalışmada 10 adet tek katlı tek açıklıklı ½ ölçekli betonarme çerçeve üretilmiştir. Dolgu duvar üzerine çelik hasır uygulaması ile farklı parametrelerde güçlendirme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla hazırlanan on adet çerçeve elemanı, tersinir tekrarlanır yatay yük altında test edilmiştir. Bu numuneler de kullanılan kesit ve donatı detayları, uygulamada kusurlu olarak üretildikleri varsayılan yapılar temsil edilmektedir. Bu imalatlarda tam ankastreliği sağlamak için rijit bir temel üzerine tek katlı, tek açıklıklı, beton basınç dayanımı düşük, güçlü kiriş ve zayıf kolondan oluşan çerçeveler imal edilmiştir. Bu deneysel çalışmada bölme duvarının, çerçeveye yapılan ankraj aralığının, duvar düzlemine dik ankraj sayısının, sıva kalınlığının ve sıva kalitesinin bölme duvarlı çerçeve güçlendirmesine etkisi araştırılmıştır. Değişen bu parametrelere bağlı olarak test edilen elemanların enerji yutma kapasitesi, rijitlik ve yatay yük taşıma kapasitelerindeki değişim incelenmiştir.
This study comprises a test series of strengthening of reinforced frame with infilled brick wall which is assumed to be damaged or defective work. In this work ½ scaled, one – bay , one – story reinforced concrete frames with unreinforced infill walls were strengthened by applying mesh reinforcement and cover mortar on infill walls. Ten different reinforced concrete frames with unreinforced masonary infill walls were produced, and those ten frames were knowingly damaged. With different parameters strengthening and testing were carried out by applying wire mesh reinforcement on infilled wall elements. Those ten frames were tested under reversible and repeatable lateral load. The cross section and reinforcement details of those specimens are represent (symbolizes) the damaged or defectively manufactured buildings in application of practice. To obtain the built – in condition, frames with weak column and strong beam on a rigid continuous foundation were manufactured with low strength concrete. In this experimental study the influence of mortar thickness, mortar quality, number of anchorage of wire mesh reinforcement out of plane, and wire mesh span in both direction vertical and horizontal on strengthening of frame were investigated. Depending on those parameters the changes in the lateral rigidity and lateral load carrying capacity on tested specimens were analysed.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Dolgu Duvar, Betonarme Çerçeve, Güçlendirme, Çelik, Infill Walls, RC Frames, Reinforcement, Wire Mesh Reinforcement
Alıntı