Ağır Metal İnhibisyonunun Aktif Çamur Mikroorganizmalarına Etkileri

dc.contributor.advisor Orhon, Derin tr_TR
dc.contributor.author Özdemir, Seda tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-09T11:37:24Z
dc.date.available 2015-09-09T11:37:24Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Endüstriyel atıkların çoğunlukla, insan ve çevre üzerinde olumsuz etkileri olan ağır metalleri içermeleri nedeniyle ağır metallerin toksik etkileri üzerine olan çalışmalar, son yıllarda büyük dikkat toplamıştır. Toksisite etkisinin derecesi prosesteki yaşam formlarına bağlı olmakla birlikte, inhibisyon etkisine sahip maddenin konsantrasyonu, pH’sı, atıksu karakterizasyonu, sistemdeki biyokütle miktarı ve mikrobiyal aklimasyona da bağlı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı nikel, bakır, ve kobaltın; glikoz, pepton, nişasta-asetik asit; ve 15 mg/l nikel ilaveli ve nikelsiz koşullarda beş karbon bileşeni içeren sentetik atıksuları arıtmakta olan aktif çamur prosesleri üzerindeki toksik etkilerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, seçilen ağır metaller için ISO 8192 metodu kullanılarak öncelikle EC50 değerleri belirlenmiştir. İkincil olarak, 1000 mgKOİ/l glukoza aklime edilmiş sistemde ağır metal ilaveli ve ağır metalsiz respirometrik deneyler gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak metallerin aktif çamur üzerindeki inhibisyon etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmalar 30 mg/l ye kadar nikel ilavesinin glikojen depolanmasını, KOİ ve glukoz giderimini hafif ölçüde etkilediğini göstermektedir. Sonuçlara göre nikelli sistemlerde YSTO değeri 0.91-0.94 mg KOİ/mg KOİ ve 0.90 mg glikojen/mg KOİ aralığında bulunmuştur. Yine respirometrik analizler göstermektedir ki, 15 mg/l ye kadar bakır ilavesinin aktif çamur mikroorganizmalarının glukoz giderimine ve glikojen depolamasına önemli bir etkisi bulunmamaktadır. YSTO 0.94 mg KOİ/mg KOİ ve 0.92 mg glikojen/mg KOİ olarak bulunmuştur tr_TR
dc.description.abstract Toxicity of heavy metals has received considerable attention in recent years because industrial effluents frequently contain metals that can have adverse effects on human health and the environment. The degree of toxicity depends on the diversity of life forms in the process, which depends on several factors including inhibitory substance species and concentration, pH, influent type and strength, amount of biomass present in the system, and the extent of microbial acclimatization. The aim of this study is determine the toxic effects of nickel, copper and cobalt on activated sludge processes treating glucose, peptone and starch-acetic acid, synthetic wastewaters with five components with/without nickel addition of 15 mg/l. For this purpose, firstly EC50 values for selected heavy metals were determined using ISO8192B and the mention method was discussed in detailed. Secondly, several respirometric tests with/without heavy metal were applied especially to the system acclimated to glucose of 1000 mg COD/l. Finally overall evaluation of the inhibition effect of the metals on activated sludge systems was present. The studies showed that nickel addition up to 30 mgNi(II)/l gave a slightly effect on the system in term of glycogen storage or COD and glucose removal. According to results, storage yield (YSTO) was found as 0.91-0.94 mg COD/mg COD and 0.90 mg glycogen/mg COD when nickel was added to system. Respirometric analyses also indicated that there is no significant effect of copper addition up to 15 mg/l on glucose removal and glycogen storage of activated sludge microorganisms. YSTO was 0.94 mg COD/mg COD and 0.92 mg glycogen/mg COD. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9214
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject İnhibisyon tr_TR
dc.subject Aktif çamur mikroorganizmaları tr_TR
dc.subject Ağır metal tr_TR
dc.subject Respirometrik metod tr_TR
dc.subject Inhibition en_US
dc.subject Activated Sludge Microorganisms en_US
dc.subject Heavy Metals en_US
dc.subject Respirometric Method en_US
dc.title Ağır Metal İnhibisyonunun Aktif Çamur Mikroorganizmalarına Etkileri tr_TR
dc.title.alternative Effects Of Heavy Metal Inhibition On Activated Sludge Microorganisms en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2685.pdf
Boyut:
1.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama