Genel Amaçlı Programlanabilir Kontrolör Tasarımı

dc.contributor.advisor Ergenç, Ali Fuat tr_TR
dc.contributor.author Kandemir, Vedat tr_TR
dc.contributor.department Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Control and Otomation Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 13.05.2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-15T17:06:40Z
dc.date.available 2015-06-15T17:06:40Z
dc.date.issued 13.05.2011 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Genel amaçlı programlanabilir kontrolörün donanımsal ve yazılımsal olarak tasarımı yapılmıştır. Özel uygulama alanı olarak gaz tanklarının kontrolü seçilmiştir ve yazılım tasarımıda bu uygulamaya yönelik yapılmıştır. Sahadaki seviye, sıcaklık ve gaz dedektör sensörlerinden veriler alınıp kontrolör tarafından işlenmektedir. Mikrokontrolör tabanlı bir yapıya sahip olan programlanabilir kontrolörümüzün yapısında altı adet analog giriş mevcuttur. Bu girişlerden alınan analog veriler analog-sayısal dönüştürücüler ile sayısal verilere dönüştürülür. Ayrıca kontrolörümüzde sahadaki birimlerin kontrolünü sağlayan yedi adet röle çıkış kontakları mevcuttur. Bu kontaklar acil durum rölesini, motor kontaktörünü, tank dolum valfini ve sireni kontrol etmektedir. RS232, RS485 ve I2C seri haberleşme birimleri sayesinde çevre donanımlar ile bağlantı kurabilmektedir. Bu uygulamada, RS232 seri haberleşme birimi kart okuyucu donanımıyla iletişim kurmak için kullanılmıştır. Kart okuyucudan alınan kart numarası kontrolörde kayıtlı ise sistem gaz dolumuna izin vermektedir. Tasarlanan yazılıma göre genel amaçlı kontrolörümüz birçok otomasyon projesine çözüm sunabilecek niteliktedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, Hardware and software design of general purpose programmable controller is made. Control of gas tanks is selected as a field of special application and software design is made for this applicaiton. Data are taken from Level, temperature and gas dedector sensors that are in the field than this data are processed by controller. Our programmable controller that is based on microcontroller has six analog inputs. Analog data that is received from these inputs are converted digital data by analog-digital converter. Furthermore controller has seven relay output contacts that enable control of units in the field. These contacts control emergency state relay, motor contactor, tank filling valve and alarm. Thanks to RS232, RS485 and I2C serial communication units controller can connected with peripheral hardwares. In this application, RS232 serial communication unit is used to communicate with card reader. If card number that is received from card reader is registered, System permit tank filling. Our general purpose controller presents solutions for several automation projects according to designed software. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5301
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Mikrokontrolör tr_TR
dc.subject Analog-Sayısal dönüştürücü tr_TR
dc.subject Seri haberleşme tr_TR
dc.subject Otomasyon tr_TR
dc.subject Microcontroller en_US
dc.subject Analog-Digital converter en_US
dc.subject Serial communication en_US
dc.subject Automation en_US
dc.title Genel Amaçlı Programlanabilir Kontrolör Tasarımı tr_TR
dc.title.alternative General Purpose Programmable Controller Design en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
11524.pdf
Boyut:
1.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama