Kredi Kartları Müşteri Risk Takip Uzman Sistemi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aktuna, Figen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Geliştirilen çalışma, gerçek hayatta bireysel bankacılık sektöründe kullanılabilecek bir uzman sistemi içermektedir. Oluşturulan sistem kredi kartları müşterilerinin risklerinin takip edilmesini sağlar. Bankanın risk takibi yapan ve müşterilere ilişkin bazı kararları vermekle yükümlü olan çalışanlarına da uzmanlık desteği verir. Burada geliştirilen sistem daha çok bir uzman sistem kabuğu olarak adlandırılabilir. Bilgi tabanı çok büyük olmamakla birlikte, sisteme bilgi girilmesini sağlayan araçlar da geliştirilmiştir. Programın içerdiği uzman sistem, kural tabanlı bir uzman sistemdir. Kurallar IF-THEN yapılarının yanında daha karmaşık formüllerle de ifade edilebilmektedirler. Programın kullanıcı arayüzü kısmına önem verilmiş, kullanıcının programı kolay kullanımı sağlayacak ek yapılar geliştirilmiştir.
This project is includes an expert system, which can be used on a real Retail Banking sector. System is supplies to following the risks of credit card customers and supports the bank’s authorized persons who are responsible to following the risks and giving decisions in same cases about customers. The system, which is determined in this project is mostly called as an expert system cover. Although the database of system is not very big, there are tools, which are supply to data edit to the system. The expert system, which takes part in this project is a rule base system. These rules can be explained by IF-THEN structures and more mixed formulas. There are user-friendly tools and added structures for end users.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
: Uzman Sistem, Risk, Çıkarım, Bilgi Tabanı, Kural, Expert System, Risk, Inference, Knowledge Base, Rule
Alıntı